b_450_0_16777215_0_0_images_stories_Aktualnosci_porozumienie_z_pw.jpgW czwartek, 14 lutego w XXXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Kostki Potockiego, prorektor ds. studenckich Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek, Burmistrz Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy Ludwik Rakowski, zastępca Burmistrza Dzielnicy Artur Buczyński oraz Dyrektor Zespołu Szkół nr 79 Ewelina Jankowska podpisali porozumienie o współpracy na realizację zajęć edukacyjnych „Elementy gospodarki przestrzennej”, które od przyszłego roku szkolnego będą prowadzone w wilanowskim liceum.


Na mocy porozumienia we wrześniu br. w XXXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Kostki Potockiego zostanie utworzona klasa z zajęciami edukacyjnymi z gospodarki przestrzennej pod patronatem naukowym Politechniki Warszawskiej.
Warszawska uczelnia zapewni również kadrę dydaktyczną do prowadzenia zajęć, a uczniowie będą mogli wziąć udział w konkursie na temat gospodarki przestrzennej, w którym nagrodą będą  indeksy na Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

Podpisanie porozumienia odbyło się o godzinie 12.00 w budynku Zespołu Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26, a wykład na temat: Badania geodezyjne w Arktyce i Antarktyce, wygłosił dr hab. inż. Andrzej Pachuta, prodziekan ds. studenckich Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

b_450_0_16777215_0_0_images_stories_Aktualnosci_porozumienie_z_pw.2jpg.jpg b_450_0_16777215_0_0_images_stories_Aktualnosci_porozumienie_z_pw.3jpg.jpg

b_450_0_16777215_0_0_images_stories_Aktualnosci_porozumienie_z_pw.4jpg.jpg