b_450_0_16777215_00_images_Zdjecia_AK_odpady.jpg

Szanowni Mieszkańcy Wilanowa,

 w związku ze zmianą systemu naliczania opłat za odbiór odpadów należy złożyć nowej deklaracje. Termin mija 10 kwietnia br.

 Złożenie deklaracji możliwe jest bez konieczności wizyty w Urzędzie - można ją przesłać:

POCZTĄ – listem poleconym na adres Urząd Dzielnicy Wilanów, ul. Klimczaka 2, 02-797 Warszawa;

ELEKTRONICZNIE – w ramach platformy ePUAP, .

Deklarację można również złożyć osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Wilanów.

Wszelkie informacje dotyczące odbioru odpadów, w tym stosowne druki deklaracji znajdują się na stronie czysta.um.warszawa.pl