b_450_0_16777215_00_images_zdjeciaEW_antysmog.pngNa posiedzeniu w dniu 24 października 2017 r.Radni Województwa Mazowieckiego jednogłośnie przyjęli uchwałę antysmogową dla Mazowsza. Proces poprzedzony był konsultacjami społecznymi, w których zgłoszono ponad 2,2 tys. uwag. Uchwała nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24.10.2017 r. dotyczy wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.