utw4Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych- konkurs ofert

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS). Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. Program ma przyczyniać się do pełniejszego korzystania z potencjału społeczno-zawodowego osób starszych, aby mogły one pełnić różne role społeczne w życiu publicznym.


Urząd Dzielnicy Wilanów zaprasza do składania ofert w ramach powyższego programu. Jednocześnie, oferuje partnerstwo i pomoc w przygotowaniu wniosku o dotację.

Szczegóły dostępne są tutaj.