b_450_0_16777215_0_0_images_banners_mpwik_kolektor_zawadowski.jpgBudowa kolektora Zawadowskiego w ul. Bruzdowej rozpocznie się w październiku. Wykonawca (konsorcjum firm Dextrol sp. z o.o. i Zetpri Eko sp. z o.o.) zbuduje na zlecenie MPWiK SA ponad 2 250 metrów kanałów sanitarnych, ponad 1 160 metrów kanałów tłocznych i 480 metrów odcinków sieci kanalizacyjnej pomiędzy ulicą Prętową a istniejącą kanalizacją sanitarną w ul. Bruzdowej.

W ramach inwestycji wykonane zostaną także dwie przepompownie ścieków sanitarnych: „Zawady 2” i „Zawady 3”.
Kolektor Zawadowski będzie odprowadzał ścieki sanitarne do oczyszczalni ścieków „Południe” z południowo-wschodnich terenów dzielnicy Wilanów. Dzięki tej inwestycji możliwa będzie również dalsza rozbudowa sieci na przyległych terenach. Koszt inwestycji to ponad 8,6 mln zł netto a jej przewidywany czas trwania to ok. 16 miesięcy.