Przedstawiamy Ogólnomiejską Stronę Informacyjną o bezpłatnym poradnictwie dla mieszkańców Warszawy
Strona ta powstała z inicjatywy organizacji i instytucji współpracujących w Komisji Dialogu Społecznego ds. Poradnictwa Specjalistycznego. Dzięki finansowemu wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy.

W roku  2011 organizacje pozarządowe skupione w Komisji dialogu społecznego ds. Poradnictwa Specjalistycznego udzieliły mieszkańcom Warszawy 46 330 bezpłatnych konsultacji (prawnych, zawodowych, psychologicznych, pedagogicznych, socjalnych, obywatelskich i mediacji).

www.poradnictwo.waw.pl

Dodatkowe dyżury członków dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w roku 2014

Od dnia 5 maja 2014 r. w każdy poniedziałek w godzinach od 16.15 – 17.45 członkowie dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy będą pełnili dodatkowe dyżury w siedzibie Zespołu.
Siedziba Zespołu – Obiekty Sportowe ul. Wiertnicza 26, I piętro, pokój 209.

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy – terminy dyżurów specjalistów w 2016 r.

Szanowni Państwo, jeżeli znajdujecie się w trudnej sytuacji życiowej, zmagajcie się z problemami i szukacie pomocy w ich rozwiązaniu zapraszamy od 18.01.2016 r. do skorzystania z bezpłatnych, także anonimowych, konsultacji i porad psychologicznych, prawnych, oraz także w zakresie profilaktyki uzależnień i współuzależnienia. Dyżury specjalistów odbywają się przy ul. Franciszka Klimczaka 4 (budynek B Urzędu Dzielnicy Wilanów), III piętro, pokój 303. Telefon (22) 443 50 79 czynny podczas dyżuru.

( tabela terminów )


ZESPÓŁ REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA DZIELNICY WILANÓW M.ST. WARSZAWY


Harmonogram posiedzeń Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2014 roku !!!


Styczeń : 9,16, 23, 30
Luty : 6, 13, 20, 27
Marzec : 6, 13, 20, 27
Kwiecień : 3, 10, 17, 24
Maj: 8, 15, 22, 29
Czerwiec: 5, 12, 26
Lipiec: 10, 17, 24, 31
Sierpień: 7,14, 21,28
Wrzesień: 4, 11, 18,25
Październik: 2,9, 16, 23
Listopad : 6, 13, 20, 27,
Grudzień : 4, 11, 18


Posiedzenia Zespołu odbywają się w godz. 16.30 – 18.00 w siedzibie Obiektów Sportowych przy ul. Wiertniczej 26, pok. 2.09, piętro I, tel. 22 885 01 09 wew.120.


Adres korespondencyjny Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy: ul. Stanisława Kostki Potockiego 11, 02 -958 Warszawa

Telefon 507 564 570 czynny w czasie dyżurów i posiedzeń dzielnicowego Zespołu. Posiedzenia odbywają się w godz. 16.30 - 18.00.