169.1Tegoroczna edycja Festiwalu Nauki, który odbył się w Szkole Podstawowej Nr 169 im. Orła Białego, tradycyjnie obfitowała w wiele ciekawych wydarzeń. Uczniowie, zamiast standardowych lekcji, uczestniczyli w różnorodnych warsztatach i wykładach. Prowadzący mieli mnóstwo pomysłów, jak zainteresować małych odbiorców.

W dniu 4 grudnia w Gimnazjum nr 116 odbył się Festiwal Nauki. Dwie pierwsze godziny uczniowie spędzili w hali sportowej ,oglądając animacje i prezentacje fizyczne. Był to pokaz zjawisk fizycznych przeprowadzonych przez Fundację Einsteina. Doświadczenia zaciekawiły uczniów i zainspirowały ich do dalszej nauki przedmiotów ścisłych. Wielkim atutem zajęć było to, że wszyscy mogli zobaczyć prawa fizyczne w praktyce. Niektórych z nich doświadczamy na co dzień, nie zdając sobie z tego sprawy. Po zakończeniu animacji każda z klas udała się do wyznaczonej sali, gdzie wysłuchała wykładów.

pacz1Zbliżają się Święta, a w sercach dużych i małych rodzi się potrzeba pomagania innym. Rozglądamy się wokół siebie, szukamy najbardziej potrzebujących i wtedy przychodzi nam do głowy doskonały pomysł - piękna i potrzebna akcja „ Szlachetna Paczka ”.  Postanowiliśmy w tym roku przyłączyć się do tych ludzi, dla których ważniejszym jest dawać, niż brać i pomóc konkretnej rodzinie. Pomysłodawcą i dobrym duchem działań była mama jednego z uczniów gimnazjum. Wyszukała i zaproponowała, abyśmy wszyscy: uczniowie, rodzice, grono pedagogiczne i pracownicy szkoły pomogli jednej z rodzin, w której właśnie na świat przyszły bliźnięta.

miko2Przedszkole nr 416 było organizatorem Mikołajkowych Zawodów Przedszkolaków, które odbyły się 5 grudnia właśnie w tym przedszkolu. W zawodach wzięły udział drużyny z 3 placówek: Przedszkole nr 56, Przedszkole nr 223 i gospodarze - Przedszkole nr 416. Emocje podczas startu w poszczególnych konkurencjach sportowych były ogromne, ale wszystkie drużyny rywalizowały z poszanowaniem zasad fair-play.

be14Podczas I Turnieju "Bezpieczny Przedszkolak" dzieci z wilanowskich przedszkoli udowodniły, że zasady ruchu drogowego mają w jednym paluszku…
Turniej odbył się 27 listopada w gościnnych progach Przedszkola nr 416 na Zawadach. Wzięły w nim udział 4 drużyny złożone z przedstawicieli najstarszych grup przedszkolnych. Dzieci musiały wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego, znajomością znaków drogowych i bezpiecznego poruszania się w drodze do przedszkola. Był także test dotyczący bez-piecznych zachowań w domu i znajomości numerów alarmowych. Pytania zadawał policjant z sekcji ruchu drogowego Komendy Stołecznej Policji, który przyznawał punkty za właściwe odpowiedzi. Wszyscy uczestnicy poradzili sobie znakomicie!
Najlepszą znajomością przepisów drogowych wykazała się drużyna z Przedszkola nr 56 „Wesołe Kubusie”, ale nagrodzeni zostali wszyscy uczestnicy turnieju. Nagrody zostały ufundowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy.