Udostępniamy informacje dla rodziców i prawnych opiekunów dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami dotyczącą orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego:

  • kto powinien mieć wydane nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • gdzie złożyć wniosek o wydanie orzeczenia;
  • kiedy wystąpić o nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • wykaz publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę - link poniżej.

Wykaz Publicznych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Warszawie

  

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy 16 stycznia 2023 r. ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

  1. Szkoły Podstawowej nr 104 im. Macieja Rataja w Warszawie, ul. Przyczółkowa 27,

  2. Szkoły Podstawowej nr 169 im. Orła Białego w Warszawie, ul. Uprawna 9/17.

Informujemy o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP: link do zarządzenia

Widok budynku szkoły z lotu ptaka
Od 16 maja trwa rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych. Ósmoklasiści mogą aplikować do liceów, techników lub szkół branżowych.
Uczniowie ostatnich klas warszawskich publicznych szkół podstawowych mogą rejestrować wnioski o przyjęcie do szkoły w elektronicznym systemie rekrutacji, pod adresem: warszawa.edu.com.pl.
Wnioski można składać do 20 czerwca br. do godz. 15.00. Szczegóły dostępne na stronie:
 
W Wilanowie na chętnych absolwentów szkół podstawowych czeka XXXVIII LO im. Stanisława Kostki Potockiego przy ul. Wiertniczej 26.
W roku szkolnym 2022/23 szkoła przygotowała aż 6 oddziałów:
- klasa dwujęzyczna
- klasa matematyczno - językowa
- 2 klasy matematyczno - geograficzne
- klasa matematyczno - fizyczna
- klasa matematyczno  - biologicznahttps://www.kostka-potocki.edu.pl/rekrutacja
Szczegółową ofertę wilanowskiego liceum znajdziecie na stronie: https://www.kostka-potocki.edu.pl/rekrutacja
 
 
 

 

Pod koniec kwietnia, nasza szkoła SP 300, miała przyjemność gościć jednego z najsłynniejszych polskich himalaistów, pierwszego w historii zimowego zdobywcę (wraz z Krzysztofem Wielickim) Mount Everestu, pana Leszka Cichego . Podczas spotkania uczniowie mieli możliwość zapoznania się z topografią najwyższych gór świata, szczegółami przygotowań do wypraw wysokogórskich, problemami z jakimi musieli się mierzyć wspinacze ponad 40 lat temu. Pytań z sali do naszego gościa było bardzo dużo.  Wizyta pana Leszka Cichego jest kontynuacją różnych inicjatyw upamiętniających obchodzony obecnie w Polsce rok Wandy Rutkiewicz.

Pod koniec kwietnia szkoła Podstawowa nr 300 im. Wandy Rutkiewicz miała przyjemność gościć jednego z najsłynniejszych polskich himalaistów, pierwszego w historii zimowego zdobywcę (wraz z Krzysztofem Wielickim) Mount Everest, pana Leszka Cichego. Podczas spotkania uczniowie mieli możliwość zapoznania się z topografią najwyższych gór świata, szczegółami przygotowań do wypraw wysokogórskich, problemami z jakimi musieli się mierzyć wspinacze ponad 40 lat temu. Pytań z sali do naszego gościa było bardzo dużo.

Wizyta pana Leszka Cichego jest kontynuacją różnych inicjatyw upamiętniających obchodzony obecnie w Polsce rok Wandy Rutkiewicz.