Ulotka informacyjna po polsku i ukraińsku, treść jak w artykule.

Wiemy, że Wasze życie od kilku tygodni bardzo się zmieniło, musicie podejmować nowe decyzje. Będziemy Wam w tym pomagać. Władze miasta Warszawy są w kontakcie z Ambasadą Ukrainy i ukraińskim Ministerstwem Oświaty i Nauki.

Po przyjeździe do Polski podjęcie edukacji jest obowiązkiem każdego ucznia. W tej chwili istnieją dwie ścieżki edukacji:
1. w ukraińskim systemie,
2. w polskim systemie.


I. Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko kontynuowało naukę w ukraińskiej szkole, to:
1. sprawdź, czy szkoła Twojego dziecka prowadzi nauczanie zdalne i czy dziecko może tam dołączyć lub
2 wybierz inną ukraińską szkołę, która prowadzi nauczanie online.
Szkoły ukraińskie prowadzą zajęcia w różnych godzinach, a udostępnione przez placówki materiały można obejrzeć i odsłuchać o dowolnej porze. Sprawdź to nastronie Ogólnoukraińskiej Szkoły Online: https://lms.e-school.net.ua/
Po zakończeniu zajęć uczniowie otrzymają uznawane przez system ukraińskiej oświaty elektroniczne zaświadczenia o ukończeniu nauki w roku szkolnym 2021/2022.
Jeśli dziecko będzie kontynuować naukę w szkole ukraińskiej Twoim obowiązkiem jest złożenie urzędowego oświadczenia. Informacje o miejscu i formie składanej deklaracji znajdziesz na stronie: edukacja.um.warszawa.pl .
Dla uczniów, którzy zamierzają pozostać w ukraińskim systemie edukacyjnym Warszawa przygotuje zajęcia integracyjne w szkołach i instytucjach kultury.


II. Możesz również zapisać dziecko do polskiej publicznej szkoły. Informacje na tentemat są na stronach: Ministerstwo Edukacji i Nauki: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka
Przydatne informacje o edukacji ukraińskich dzieci, które znajdują się w Warszawie znajdziesz na stronie: edukacja.um.warszawa.pl Na tej stronie znajdziesz również listę koordynatorów dzielnicowych, którzy pomogą Ci w znalezieniu szkoły dla dziecka. Nauka w nich odbywa się wyłącznie w ramach polskiego systemu edukacji. 


Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej na oficjalnym profilu FB publikuje potrzebne Ci informacje
https://pl-pl.facebook.com/AmbasadaUkrainywPolsce
TO DO WAS NALEŻY WYBÓR

Załączniki:
Download this file (nauka zdalna Pl UA.pdf)nauka zdalna Pl UA.pdf[ ]722 kB

 b_420_0_16777215_00_images_Zdjecia_AK_ogoszenie_PESEL_stadion.jpg

Przypominamy, że od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00, obywatele Ukrainy mogą uzyskać numer PESEL także w specjalnym punkcie na Stadionie Narodowym (al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1). Wejście przez bramy
1 i 11, od strony al. Zielenieckiej.

 Szczepienia dla dzieci z Ukrainy, wszystkie informacje w artykule

Dzieci przebywające na terenie Polski powinny być szczepione w ramach aktualnego Programu Szczepień Ochronnych.

Osoby poniżej 19 roku życia przebywające na terytorium Polski powyżej trzech miesięcy są objęte obowiązkiem wykonania szczepień ochronnych.

Zadbaj o zdrowie swojego dziecka – skorzystaj z bezpłatnych szczepień ochronnych. Szczepionki są bezpłatne, bezpieczne i skuteczne. Szczepiąc się, zyskasz wewnętrzny spokój, wynikający z bezpieczeństwa własnego i najbliższych.

Rekomendujemy wykonanie szczepień ochronnych od dnia przyjazdu do Polski u dzieci niezaszczepionych przeciwko chorobom zakaźnym.

Na szczepienie kwalifikuje lekarz. Poproś koordynatora miejsca pobytowego o kontakt z Koordynatorem Pomocy Medycznej lub skorzystaj z porady lekarza rodzinnego (w poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej). Przed szczepieniem dziecko zostanie przebadane przez lekarza. Dzięki temu sprawdzisz jego aktualny stan zdrowia. O rozpoczęciu, kontynuacji lub uzupełnieniu realizacji szczepień ochronnych wykonanych na Ukrainie, w tym o terminach szczepień, decyduje POZ sprawujący opiekę nad dzieckiem, zgodnie z opracowanym indywidualnym kalendarzem szczepień.

Oprócz szczepień obowiązkowych zaleca się także szczepienie przeciwko COVID-19 – mogą z niego skorzystać dzieci od ukończenia 5 roku życia.

Szczepienia ochronne dla dzieci są konieczne jeśli chcesz skorzystać z opieki żłobkowej.

Od 21 marca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił specjalną linię telefoniczną w języku ukraińskim i polskim w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. w wyniku konfliktu zbrojnego.

Infolinia jest dostępna w dni robocze - od poniedziałku do piątku - w godzinach od 8:00 do 18:00 pod numerem 22 444 02 55. Pytania dotyczące świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy można też przesyłać mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konsultanci infolinii udzielą informacji:

  • o rodzajach świadczeń rodzinnych przyznawanych i wypłacanych przez ZUS,

  • jak wypełnić i wysłać wniosek,

  • jak zarejestrować profil na Portalu Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Ruszyła infolinia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy

 Świadczenie wychowawcze 500+ dla obywateli Ukrainy

 Świadczenie wychowawcze 500 plus oraz świadczenie Dobry Start - 300 zł realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 Świadczenia na niepełnosprawne dziecko - rodzinne i opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne).

Wyżej wymienione świadczenia przysługują wszystkim cudzoziemcom, którzy są uprawnieni do pracy w Polsce, albo są zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia i spełniają wszystkie ustawowe warunki, od których uzależnione jest przyznanie prawa do świadczeń.

Ww. świadczenia przysługują cudzoziemcom:

  1. do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

  2. jeżeli wynika to z wiążących Polskę dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,

  3. przebywającym w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy

  4. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują w Polsce z członkami rodzin

  5. posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", jeżeli zamieszkują w Polsce z członkami rodzin, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

Wnioski o przyznanie ww. świadczeń złóż w Urzędzie Dzielnicy (Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia/Świadczeń) właściwym dla miejsca zamieszkania.

Wnioski do pobrania oraz wykaz niezbędnych dokumentów znajduje się w kartach informacyjnych dotyczących poszczególnych świadczeń.

stadion narodowy, sloneczny dzień, pesel dla uchodźców w weekend zapraszamy na Stadion narodowy

Ważne❗️ W weekend nr PESEL będzie można uzyskać w punkcie masowym zorganizowanym na Stadionie Narodowym. W związku z tym informujemy, że w sobotę punkt w Urzędzie Dzielnicy Wilanów będzie NIECZYNNY.

Важливо❗️ На вихідних номер PESEL буде доступний у пункті, в Національному стадіоні (Stadion Narodowy przy al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1). Повідомляємо, що в суботу пункт Вілянівського районного управління ( Urząd Dzielnicy Wilanów) буде ЗАКРИТИЙ