Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w ramach posiadanych środków, do końca 2012  roku przeprowadzi następujące remonty cząstkowe ulic:

1. Wyrównanie ul. Opieńki od pętli autobusowej do granicy z Gminą Konstancin-Jeziorna
2. Wyrównanie ul. Prętowej na odcinku od ul. Ruczaj do ul. Rosy
3. Wyrównanie ul. Dobrodzieja
4. Wyrównanie ul. Starodawnej
5. Wyrównanie ul. Ruczaj na odcinku od ul. Wiechy do ul. Prętowej
6. Wyrównanie ul. Waniliowej
7. Wymiana nawierzchni sięgacza od ul. Przekornej (vis a vis przychodni zdrowia) na kostkę
8. Wyrównanie 350 m drogi dojazdowej do pól Lisy - odcinek od ul. Rosochatej 
9. Dokończenie budowy chodnika na ul. Ostrej na odcinku od ul. Chorągwi Pancernej do ul. Piechoty Łanowej
10. Wyrównanie ul. Calowej
11. Wyrównanie ul. Okrzeszyńskiej
12. Wyrównanie ul. Hoserów
13. Wyrównanie ul. Glebowej od ul. Bruzdowej do ul. Wał Zawadowski
14. Naprawa kostki brukowej na ul. Glebowej przy ul. Bruzdowej
15.ul. Biwakowa - wyrównanie
16. ul. Trójpolowa - wyrównanie
17. Wyrównanie i podwyższenie pasa zieleni wzdłuż chodnika przy ul. Resorowej na odc. od ul. Radosnej do ul. Lentza i ułożenie na tym terenie Eko płyt.
18. Wyrównanie warstwą tłucznia kamiennego ul. Orszady na odc. Ks. Prym. A. Hlonda (w prawo) do ostatnich zabudowań.

W piątek, 2 grudnia planowane jest rozpoczęcie naprawy płyty mostu w  ciągu ul. Rzodkiewki. W związku z tym, przejazd mostkiem będzie niemożliwy. Wyjazd dla mieszkańców ul. Rzodkiewki przewidziany jest  przez drogę techniczną do ul. Ks. Prymasa A. Hlonda. Prace będą polegać na wyrównaniu  płyty mostu warstwą betonu.

W planach jest wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Sobieskiego na odcinku al. Wilanowska - Nałęczowska oraz w al. Wilanowskiej na odcinku ul. Wiertnicza - ul. Sobieskiego. Remonty będą prowadzone od kwietnia do października 2011 r. Obecnie przygotowywane są procedury przetargowe.