Informacje dotyczące rekrutacji/zapisów do klas I w szkołach podstawowych oraz rekrutacja do kl. IV i VII sportowych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020:

  • Obwody szkół podstawowych obowiązujące w roku szkolnym 2018/2019;
  • Harmonogram rekrutacji do klas IV i VII sportowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020;
  • Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020;
  • Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu na rok szkolny 2019/2020;
  • Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020;
  • Informacja dla rodziców - wykaz telefonów; 

są opublikowane na stronie na stronie internetowej Biura Edukacji, link:

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa