Odwołany dyżur psychologa

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 7 września br. nie odbędzie się dyżur psychologa w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym dla Dzielnicy Wilanów.

 

***********************************************************************************************************************************************************************************************************

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że zwiększona została liczba godzin dyżurów specjalisty ds. przemocy w rodzinie oraz kuratora specjalisty w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym działającym na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

W związku w rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS-CoV-2, specjaliści będą udzielać porad wyłącznie telefonicznie pod numerem (22) 44 35 079. Telefon jest czynny w czasie dyżurów specjalistów.

Zadzwoń, jeśli szukasz pomocy:

 • będąc w różnych sytuacjach kryzysowych,
 • przeżywasz problemy emocjonalne i rodzinne,
 • nadużywasz alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, szukasz i potrzebujesz wsparcia, motywacji do podjęcia leczenia oraz wskazania miejsca, gdzie można podjąć terapię,
 • cierpisz z powodu nadużywania alkoholu lub innych środków psychoaktywnych przez bliską osobę,
 • doświadczasz przemocy w rodzinie, szukasz pomocy i wsparcia psychologicznego, w skutecznym zatrzymaniu zjawiska przemocy oraz uruchomieniu działań interwencyjnych i wskazania instytucji, które zajmują się dalszym etapem pomocy,
 • stosujesz przemoc wobec swoich bliskich, chcesz zmienić swoje postępowanie, szukasz wsparcia w tym zakresie oraz instytucji i miejsc, w których realizowane są programy, warsztaty, grupy korekcyjne.

  Specjaliści udzielają bezpłatnych porad i konsultacji zgodnie z harmonogramem - harmonogram znajduje się Tutaj >>

 

 

Informacja o zmianie godzin posiedzeń Członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, o zmianie godzin posiedzeń Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dzielnicowego Zespołu Wilanów.

Posiedzenia Komisji  odbywają się w godzinach 16:00-17:30 w siedzibie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dzielnicowego Zespołu Wilanów przy ul. Franciszka Klimczaka 4,
w Warszawie  p. III,  pok. 303, 304 zgodnie z harmonogramem link

Ponadto informujemy, że Członkowie KRPA Dzielnicowego Zespołu Wilanów dyżurują w każdą środę, w godz. 16:00 - 17:30, przy ul. Klimczaka 4 , budynek B, III p, pok. 303, 304.

W czasie  posiedzeń Komisji i w czasie dyżurów członków Zespołu czynny jest telefon kontaktowy: (22) 44 35 079.

Harmonogram posiedzeń Członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych znajduje się TUTAJ 

 

*********************************************************************************************************************************************************************************************************

 

Informacja o wznowieniu działanosci specjalisów w PIK

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od czerwca br. zostają wznowione dyżury specjalistów
w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym działającym na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy tj.: psychologa,  specjalisty ds. przemocy w rodzinie oraz kuratora specjalisty.

W związku w rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS-CoV-2, specjaliści  będą udzielać porad wyłącznie telefonicznie pod numerem  (22) 44 35 079. Telefon  jest czynny w czasie dyżurów specjalistów.

 Specjaliści udzielają bezpłatnych porad i konsultacji zgodnie z harmonogramem podanym w linku

Zadzwoń, jeśli szukasz pomocy:

 •  będąc w różnych sytuacjach kryzysowych,
 • przeżywasz  problemy emocjonalne i rodzinne,
 • nadużywasz alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, szukasz i potrzebujesz wsparcia, motywacji do podjęcia leczenia oraz wskazania miejsca, gdzie można podjąć terapię,
 • cierpisz z powodu nadużywania alkoholu lub innych środków psychoaktywnych przez bliską  osobę,
 • doświadczasz przemocy w rodzinie, szukasz pomocy i wsparcia psychologicznego, w skutecznym zatrzymaniu zjawiska przemocy oraz uruchomieniu działań interwencyjnych i wskazania instytucji, które zajmują się dalszym etapem pomocy,
 • stosujesz przemoc wobec swoich bliskich, chcesz zmienić swoje postępowanie, szukasz wsparcia w tym zakresie oraz instytucji i miejsc, w których realizowane są programy, warsztaty, grupy korekcyjne.

 Harmonogram dyżurów specjalistów znajduje się TUTAJ

 

********************************************************************************************************************************************************************************************************

 

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

Wszystkich mieszkańców naszej Dzielnicy, w każdym wieku, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, zmagają się z problemami i szukają pomocy w ich rozwiązywaniu, serdecznie zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji i porad.

Pomoc skierowana jest do osób:

 • będących w różnych sytuacjach kryzysowych,
 • przeżywających problemy emocjonalne i rodzinne,
 • nadużywających alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, szukających i potrzebujących wsparcia, motywacji do podjęcia leczenia oraz wskazania miejsca, gdzie można podjąć terapię,
 • cierpiących z powodu nadużywania alkoholu lub innych środków psychoaktywnych przez bliską osobę,
 • doświadczających przemocy w rodzinie, szukających pomocy i wsparcia psychologicznego, w skutecznym zatrzymaniu zjawiska przemocy oraz uruchomieniu działań interwencyjnych i wskazania instytucji, które zajmują się dalszym etapem Pomocy,
 • stosujących przemoc wobec swoich bliskich, chcących zmienić swoje postępowanie, szukających wsparcia w tym zakresie oraz instytucji i miejsc, w których realizowane są programy, warsztaty, grupy korekcyjne.

Bezpłatnych porad i konsultacji w ww. sprawach udzielają wykwalifikowani specjaliści zgodnie z harmonogramem podanym w linku - link

Do zadań Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego należy w szczególności:

 • prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przemocy w rodzinie,
 • udzielanie porad i informacji w zakresie psychologicznym i socjalnym osobom będącym w kryzysie spowodowanym uzależnieniem od alkoholu i/lub innych środków psychoaktywnych, członkom rodzin osób uzależnionych, doświadczającym przemocy, stosującym przemoc,
 • udzielanie porad telefonicznych
 • motywowanie do podjęcia leczenia oraz kierowanie do specjalistycznych placówek,

Bezpłatnych porad i konsultacji w 2020 r. ww. sprawach udzielają wykwalifikowani specjaliści: 

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny mieści się w budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. F. Klimczaka 4, piętro III, pokoje 303,305.
Telefon kontaktowy: (22) 44 35 079 czynny w czasie dyżurów specjalistów.

 

Harmonogram spotkań członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dzielnicowego Zespołu Wilanów w roku 2020.

 • Styczeń - 09, 16 ,23, 30
 • Luty - 06, 13, 20, 27
 • Marzec - 05, 12, 19, 26
 • Kwiecień - 02, 09, 23, 30
 • Maj - 07, 14, 21, 28
 • Czerwiec - 04, 18, 25
 • Lipiec - 02, 09, 16, 23
 • Sierpień - 06, 13, 20, 27
 • Wrzesień - 03, 10, 17, 24
 • Październik - 01, 08, 15, 22
 • Listopad - 05, 12, 19, 26
 • Grudzień - 03, 10, 17, 31

Posiedzenia Komisji będą odbywać się w siedzibie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dzielnicowego Zespołu Wilanów przy ul. Franciszka Klimczaka 4, p. III, pok. 303, 304 w godzinach 16:30-18:00.

W czasie posiedzeń Komisji czynny jest telefon kontaktowy: (22) 44 35 079.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dzielnicowego Zespołu Wilanów znajduje się - Tutaj >>

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dzielnicy Wilanów znajduje się - Tutaj>>

 

 

ALKOHOL, NARKOTYKI, PRZEMOC W RODZINIE - JEŚLI MASZ TAKI PROBLEM, ZGŁOŚ SIĘ PO POMOC!

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich ma problem z alkoholem, czy innymi środkami psychoaktywnymi, jeśli jesteś ofiarą, czy świadkiem przemocy w rodzinie możesz zgłosić się do Dzielnicowego Zespołu Wilanów Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego lub Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Dzielnicowe Zespoły Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy powoływane są przez Prezydenta m.st. Warszawy na wniosek zarządów dzielnic. Główne zadania, jakie realizowane są przez Zespól na rzecz Mieszkańców dzielnicy to:
1. Podejmowanie czynności z zakresu procedury dotyczącej orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
2. Podejmowanie czynności w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”.
3. Udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz grupach roboczych.


 *******************************************************************************************************************

 TELEFON ZAUFANIA - UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE 

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego uruchomił  telefon zaufania 801-889-880, dedykowany osobom cierpiącym z powodu uzależnień behawioralnych oraz ich bliskim.

Czym są uzależnienia behawioralne? Są to wszystkie uzależnienia, które nie są związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków), czyli na przykład uzależnienie od hazardu, uzależnienie od Internetu lub komputera, seksoholizm, pracoholizm, uzależnienie od zakupów czy objadania się.

Do kogo skierowana jest oferta telefonu? Do wszystkich osób, które mają problem lub też zastanawiają się, czy mają problem z uzależnieniami behawioralnymi. Dla osób bliskich osobom uzależnionym – rodziny, przyjaciół, znajomych.

Czy to telefon dla mnie?
Tak, jeśli wydaje Ci się, że Twoje dziecko popadło w nadmierne zaabsorbowanie internetem i komputerem, a wirtualna rzeczywistość staje się dla niego ważniejsza niż realni znajomi i przyjaciele.
Tak, jeśli granie doprowadziło Cię do kłopotów finansowych lub rodzinnych, zdarza Ci się grać do ostatniej złotówki lub pożyczać pieniądze na granie.
Tak, jeśli masz poczucie, że poszukiwanie doświadczeń seksualnych wymyka Ci się spod kontroli, podejmujesz zachowania ryzykowne dla zdrowia lub naruszające prawo. Jeśli seks przestał był przyjemnością a stał się wewnętrznym przymusem.
Tak, jeśli z powodu zaabsorbowania pracą zapominasz o ważnych uroczystościach rodzinnych i sprawach swoich dzieci. Jeśli poświęcasz pracy dużo więcej myśli, czasu i energii niż realizowaniu pasji, rozrywkom, sportowi i związkom z partnerem, dziećmi, rodziną.

Działalność telefonu zaufania obejmuje:
- prowadzenie konsultacji telefonicznych dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych i ich bliskich
- rozwijanie i udostępnianie bazy informacji o lokalnie działających specjalistach i instytucjach prowadzących terapię uzależnień behawioralnych
- prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych na temat uzależnień behawioralnych
Konsultacje telefoniczne prowadzą doświadczeni specjaliści Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, przeszkoleni w zakresie problematyki uzależnień behawioralnych.

Nowy telefon zaufania 801-889-880 jest czynny codziennie, także w weekendy, w godzinach od 17 do 22. Koszt połączenia to koszt jednego impulsu, według taryfy operatora.

Projekt uruchomienia i prowadzenia telefonu zaufania świadczącego pomoc w zakresie uzależnień behawioralnych dofinansowywany jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.