• Powierzchnia Dzielnicy Wilanów - 36,73 km2
  • Liczba mieszkańców - 43 477 (stan na 17.10.2022 r.)
  • Liczba mieszkańców zameldowanych na stałe - 40 560 (stan z dnia 17.10.2022 r.)
  • Liczba mieszkańców zameldowanych czasowo -  2 917 (stan z dnia 17.10.2022 r.)