KOCIA STRONKA DLA DZIECI

Od listopada 2010 roku funkcjonuje w Internecie nowa strona edukacyjna, stworzona przez Fundację Kocialandia. Witryna www.kociaki-dzieciaki.pl skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych, ich rodziców, opiekunów i nauczycieli. Zadaniem strony jest uświadomienie dzieciom, poprzez zabawę, istnienie wzajemnych relacji pomiędzy ludźmi i zwierzętami. Uczyć ma ona także dzieci właściwych zachowań, uświadamia rolę jaką zwierzę spełnia w domu, porusza temat opieki nad zwierzętami, upowszechnia wiedzę o humanitarnym traktowaniu zwierząt i postępowaniu z nimi. Na stronie znajduje się także specjalna sekcja poświęcona kotom bezdomnym i wolno żyjącym. Znajdujące się tam informacje mają pomóc dzieciom i ich opiekunom w zrozumieniu problemu i przyczyn bezdomności zwierząt oraz sposobów ich zapobiegania.

Zapraszamy na stronę: www.kociaki-dzieciaki.pl
kocialandia_info