Dnia 16 października 2018 r. Szkoła Podstawowa nr 261 im.Stanisława Kostki Potockiego, otrzymała certyfikat szkoły wspierającej uzdolnionych Wars i Sawa. Certyfikat został przyznany bezterminowo.

Czytaj więcej: Certyfikat szkoły...

Mamy zaszczyt poinformować, że uczennica Aleksandra Sitkowska ze Szkoły Podstawowej nr 300 w Warszawie została laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno - Plastycznego 100 BOHATERÓW NA 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI. Wielką Gala podsumowującą konkurs odbędzie się 26 października 2018 r. o godz. 11.00 w Szkole Podstawowej nr 225 im. Józefa Gardeckiego przy ul. J. Brożka 15 w Warszawie.

Czytaj więcej: Nadanie nazwy Przedszkolu nr...

5 października 2018 roku w Przedszkolu nr 424 odbyła się uroczystość nadania placówce imienia Królowej Marysieńki. W wydarzeniu wzięli udział zaproszeni goście z Ludwikiem Rakowskim, Burmistrzem Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na czele. Wśród gości byli: Pani Urszula Woźniak- Prezes Zarządu Oddziału ZNP Warszawa- Mokotów, Ursynów, Wilanów. Pani Wioletta Czyż- Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej nr 450 NSZZ Solidarność region Mazowsze, Naczelnicy Wydziałów Urzędu Dzielnicy Wilanów, Dyrektorzy wilanowskich i ursynowskich przedszkoli i szkół oraz Rodzice wychowanków. Po odczytaniu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy przez Pana Ludwika Rakowskiego Burmistrza Dzielnicy Wilanów, nastąpiła prezentacja logo przedszkola. Uroczystość uświetnił występ przedszkolaków oraz absolwentów przedszkola. (tekst: przedszkole).

Czytaj więcej: Nadanie nazwy Przedszkolu nr...

7 września 2018 r. w Przedszkolu nr 416 odbyła się uroczystość nadania placówce imienia UNICEF. W tym wielkim wydarzeniu wzięli udział licznie zaproszeni goście, wśród nich m.in.: Ludwik Rakowski burmistrz Dzielnicy Wilanów, Marek Krupiński - Dyrektor Generalny Zarządu Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF, Małgorzata Wojtaszewska - zastępca dyrektora wydziału Wychowania i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Warszawie, Urszula Woźniak - Prezes Zarządu Oddziału ZNP Warszawa - Mokotów, Ursynów, Wilanów. Przedszkole odwiedzili w tym dniu także rodzice naszych absolwentów, którzy zostali wyróżnieni tytułem Przyjaciel i Super Przyjaciel Przedszkola. Po odczytaniu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy przez Ludwika Rakowskiego burmistrza Dzielnicy Wilanów, nastąpiło uroczyste wręczenie pamiątkowej tabliczki i flagi UNICEF przez Pana Marka Krupińskiego Dyrektora Generalnego Zarządu Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF- na ręce dyrektor przedszkola Anny Kozłowskiej. Uroczystość uświetnił występ artystyczny w wykonaniu przedszkolaków, absolwentek oraz p. Marii Kiełczyńskiej - rodzica i Super Przyjaciela Przedszkola. Prawdziwą niespodzianką dla wszystkich zgromadzonych gości okazał się góralski akcent - występ zespołu Zakopower. Do końca dnia było wesoło i... słodko. Na najmłodszych czekały niebieskie balony i kolorowe lody!

Informujemy o zarządzeniu nr 1410/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP pod linkiem