Przekazujemy informację na temat rekrutacji do Przedszkola nr 420 w Warszawie przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8.

Zapraszamy do udziału w I Wilanowskim Konkursie Młodych Talentów „Szuflada 2014”. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (Szkoła Podstawowa nr 104 im. Macieja Rataja, Przedszkole nr 223 „Skarby Powsina”), ul. Przyczółkowa 27, 02-968 Warszawa, tel./fax (22)648-49-35  www.zsp3.edupage.org
Osobą odpowiedzialną z ramienia organizatora jest Pani Justyna Dudziak, nauczyciel muzyki w ZSP3

PARTNERZY:
1.Centrum Kultury Wilanów
2. Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3
 
PATRONAT KONKURSU:
Burmistrz Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy Pan Ludwik Rakowski
    
CELE KONKURSU:
Celem konkursu jest ożywianie aktywności muzycznej dzieci i młodzieży. Inspirowanie ich do rozwijania własnej twórczości oraz poszukiwania nowych utworów muzycznych.

zima128 lutego zakończyła się akcja „Zima w Mieście 2014”.
Przez dwa tygodnie uczniowie wilanowskich szkół brali udział w bezpłatnych zajęciach sportowych, kulturalnych i edukacyjnych. Punkty dziennego pobytu zorganizowano w dwóch placówkach: w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 i w Zespole Szkół nr 79.

Spotkania z ekspertami OKE, prezentacje uczelni z kraju i zagranicy, warsztaty kariery – to tylko niektóre pozycje programu tegorocznego Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego, który "Perspektywy" organizują wspólnie z Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

Będą prezentacje Liceów i Techników, Salon Szkół Wyższych i Policealnych oraz Salon Szkół Zagranicznych Study Abroad.

Zapraszamy do Pałacu Kultury i Nauki w dniach od 6 do 8 marca 2014 r. w godz. 9.00 - 16.00.

Informacje dostępne są tutaj.

 

Na terenie Wilanowa działają cztery szkoły podstawowe oraz dwa gimnazja, prowadzone przez m.st. Warszawę.
Szkoły Podstawowe:
1. Szkoła Podstawowa nr 104 im. Macieja Rataja w Warszawie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3,
ul. Przyczółkowa 27
2. Szkoła Podstawowa nr 169 im. Orła Białego w Warszawie, ul. Uprawna 9/17;
3. Szkoła Podstawowa nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie w Zespole Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego, ul. Wiertnicza 26;
4. Szkoła Podstawowa nr 300 im. Wandy Rutkiewicz w Warszawie w Zespole Szkół nr 2 im. Wandy Rutkiewicz, ul. Gubinowska 28/30.

Gimnazja:
1. Gimnazjum nr 116 im. Husarii Rzeczypospolitej w Warszawie, ul. Uprawna 9/17;
2. Gimnazjum nr 117 im. Wandy Rutkiewicz w Warszawie w Zespole Szkół nr 2  im. Wandy Rutkiewicz, ul. Gubinowska 28/30

Rada m.st. Warszawy w 2013 r. podjęła trzy uchwały dotyczące wilanowskich szkół podstawowych i gimnazjów, które weszły w życie w dniu 1 września 2013 r.:

1. Uchwałę nr XLIX/1408/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej nr 169 im. Orła Białego w Warszawie, ul. Uprawna 9/17 i Gimnazjum nr 116 im. Husarii Rzeczypospolitej w Warszawie, ul. Uprawna 9/17 w Zespół Szkół nr 123 w Warszawie, ul. Uprawna 9/17.

2. Uchwałę nr L/1462/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zmiany nazwy przedszkola oraz zmiany obwodu szkoły podstawowej, wchodzących w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Warszawie, ul. Przyczółkowa 27.

3. Uchwałę nr L/1463/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zmiany obwodów niektórych szkół w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

W załącznikach do ww. uchwał określone zostały obwody szkół oraz podany został wykaz ulic należących do obwodu danej szkoły.

Na mapie internetowej można sprawdzić przynależność adresu do obwodu szkoły podstawowej lub gimnazjum.

Jeżeli chcą Państwo sprawdzić, która ze szkół podstawowych jest szkołą obwodową należy w Menu "Warstwy" zaznaczyć i rozwinąć zakładkę Edukacja, następnie zanaczyć Szkoły Podstwowe i Obwody Szkół Podstawowych, a w wyszukiwarce w Menu Głównym wpisać adres. Wyświetli się mapa z adresami, do których będą przypisane odpowienie szkoły.

Jeżeli chcą Państwo sprawdzić, które z gimnazjów jest szkołą obwodową należy w Menu "Warstwy" zaznaczyć i rozwinąć zakładkę Edukacja, następnie zanaczyć Gimnazja i Obwody Gimnazjów, a w wyszukiwarce w Menu Głównym wpisać adres. Wyświetli się mapa z adresami, do których będą przypisane odpowiednie szkoły.