pas1To była niezwykle emocjonująca chwila do maluchów i ich rodziców. 23 października o godz. 15.00 w Przedszkolu nr 416 w Warszawie przy ul. Sytej 123 odbyło uroczyste włączenie najmłodszych dzieci do społeczności przedszkolnej. Od tej chwili to już nie maluchy, ale pełnoprawne przedszkolaki. Podczas uroczystości pasowania na przedszkolaka nie zabrakło występów artystycznych, Najmłodsi zaśpiewali kilka piosenek, najstarsi zaprezentowali przedstawienie pt.: „Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków”, dedykując je swoim młodszym kolegom. Głównym punktem uroczystości było złożenie przez dzieci przyrzeczenia i symboliczne pasowanie ołówkiem przez p. Dyrektor Annę Kozłowską.
Wszystkim dzieciom życzymy samych sukcesów na rozpoczynającej się drodze edukacyjnej.

 

superdyrektor

Z ogromną przyjemnością informujemy, że p. Anna Kozłowska, dyrektor Przedszkola nr 416 w Warszawie w Dzielnicy Wilanów, została wyróżniona nominacją w prestiżowym ogólnopolskim konkursie Super Dyrektor. Jej nazwisko znalazło się w elitarnym gronie 10 nominowanych, którzy zostali wybrani przez jury złożone z ekspertów spośród kilkudziesięciu zgłoszeń. Pani dyrektor jako jedyna reprezentuje w tym konkursie dyrektora placówki przedszkolnej z Warszawy. Kandydaturę zgłosili rodzice oraz grono peadgogiczne Przedszkola nr 416.
Uroczysta gala, podczas której ogłoszono wyniki konkursu i wręczono nagrody odbyła się w dniu 22 października w Warszawie, podczas XVI Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół i Przedszkoli. 
Serdecznie gratulujemy!

Banner 2014 RGB

W dniach od 20 do 25 października 2014 r. odbędzie się VI edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery - wydarzenia inicjowanego przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, które zostało objęte patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Inicjatywa ta ma na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego - wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery, skierowana jest zarówno do zainteresowanych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, studentów, jak i osób dorosłych, potrzebujących profesjonalnego wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy i kariery. Ogólnopolski Tydzień Kariery w bieżącym roku obchodzony będzie pod hasłem
„Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?”. Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia można znaleźć na stronie internetowej www.tydzienkariery.pl.  Gimnazjum nr 117 im. Wandy Rutkiewicz oraz Gimnazjum nr 116 im. Husarii Rzeczypospolitej, w ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, podejmą działania skierowane do uczniów. Informacje o swoich inicjatywach, w najbliższym czasie zamieszczą na stronach internetowych: https://zs2rutkiewicz.edupage.org/  i http://g116.edupage.org/.

Trwa nabór zgłoszeń do Konkursu Naukowego E(x)plory 2015. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 14-20 lat o różnorodnych zainteresowaniach naukowych. Najlepsze prace zostaną nagrodzone stypendiami naukowymi w wysokości 10 000, 6 000 i 3 000 zł oraz możliwością reprezentowania Polski na prestiżowych zagranicznych konkursach naukowych w USA, Holandii, Belgii i Rumunii.

warz3Wilanowskie szkoły zgłosiły sie do programu "Owoce i warzywa w szkole"

W I semestrze roku szkolnego 2014/2015 do programu zgłosiło się ponad 11,1 tys. szkół podstawowych (82% szkół podstawowych w Polsce), tj. o 245 szkół podstawowych więcej niż w ubiegłym roku szkolnym. Do programu zgłoszono ponad 1,32 mln dzieci (ok. 95 % dzieci z grupy docelowej), tj. ok. 34 % więcej niż w II semestrze ubiegłego roku szkolnego.

W Polsce program skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz od roku szkolnego 2014/2015 do dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego zorganizowany w szkole podstawowej. Grupę docelową stanowi 1 389 600 dzieci.

Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.

Program „Owoce i warzywa w szkole” finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE (88%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (12%). Całkowity budżet programu w roku szkolnym 2014/2015 wynosi ok. 23,3 mln EUR (96,8 mln PLN), tj. ok. 30 % więcej niż w roku szkolnym 2013/2014, w którym budżet wynosił ok. 18,2 mln EUR (74,2 mln PLN).

Warunkiem realizacji dostaw owoców i warzyw dla dzieci zgłoszonych do programu w danej szkole podstawowej jest zawarcie umowy pomiędzy szkołą podstawową a zatwierdzonym dostawcą. Szkoła podstawowa może zawrzeć umowę wyłącznie z jednym zatwierdzonym dostawcą.

Do dnia 25.09.2014 r.  zatwierdzeni dostawcy zobowiązani są do złożenia w OT ARR kopii umów zawartych ze szkołami podstawowymi na bezpłatne dostawy owoców i warzyww I semestrze roku szkolnego 2014/2015.

Dostawy owoców i warzyw w I semestrze roku szkolnego 2014/2015 rozpoczną się od dnia 06.10.2014 r.