Czytaj więcej: Piknik na Sytej 123Sobotni deszcz nie przeszkodził dzieciom, rodzicom i pracownikom Przedszkola nr 416 w Warszawie w organizacji III  Rodzinnego Pikniku, który  odbył się 25 maja, tym razem pod hasłem: "Na sportowo-zawsze zdrowo!".

Informacja dla Rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

w związku z niepokojami wokół organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w warszawskich samorządowych przedszkolach i szkołach w nowym roku szkolnym zapewniam, że wsparcie dzieci o szczególnych potrzebach, tak jak do tej pory, będzie realizowane zgodnie z zaleceniami wskazanymi w orzeczeniu i w ramach obowiązujących przepisów prawa.
Stanowczo dementuję informację, o ograniczeniu liczby zajęć specjalistycznych dla dzieci do jednego zajęcia tygodniowo.

Na stronie internetowej Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy - http://www.edukacja.warszawa.pl/index.php?wiad=5585 - opublikowano harmonogram dyżurów warszawskich przedszkoli samorządowych w okresie wakacyjnym od 1 lipca do 30 sierpnia 2013 r.
Dziecko można zapisać do wybranego przedszkola na terenie m.st. Warszawy.
Terminy dyżurów wakacyjnych wilanowskich przedszkoli samorządowych oraz zasady zapisów dzieci na dyżur do przedszkola znajdują się w załączniku.

Załączniki:
Download this file (Dyżury wakacyjne_2013.xls)dyżury_wakacyjne_w_Wilanowie[ ]89 kB
Download this file (Zasady zapisów na dyżur letni.doc)zasady_zapisow_dzieci[ ]38 kB

14 lutego 2019 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku, na mocy której

zostały zmienione obwody dwóch szkół podstawowych:

  1. Szkoły Podstawowej nr 169 im. Orła Białego,
  2. Szkoły Podstawowej nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego.

Obwody szkół podstawowych:

  1. Szkoły Podstawowej nr 104 im. Macieja Rataja,
  2. Szkoły Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz
  3. Szkoły Podstawowej nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego

pozostają bez zmian.

 

W załącznikach znajdują się wykazy punktów adresowych w obwodach szkół podstawowych:

  1. Punkty adresowe przypisane do obwodu Szkoły Podstawowej nr 169 im. Orła Białego obowiązujące od 1 września 2019 r.;
  2. Punkty adresowe przypisane do obwodu Szkoły Podstawowej nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego obowiązujące od 1 września 2019 r.;
  3. Punkty adresowe przypisane do obwodu szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej nr 104 im. Macieja Rataja, Szkoły Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz i Szkoły Podstawowej nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego

Na stronie internetowej Biura Edukacji opublikowane zostały informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych, na rok szkolny 2013/2014:

  •  wiadomości oraz dokumenty związane z rekrutacją dzieci urodzonych w latach 2008 - 2010 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2013/2014;
  •  harmonogram rekrutacji dzieci sześcioletnich do oddziałów przedszkolnych oraz sześcioletnich i siedmioletnich do klas I na rok szkolny 2013/2014.