Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz w Warszawie, ul. Gubinowska 28/30.

Ogłoszenie znajduje się w załączeniu.