Ochrona osób i mienia wraz z utrzymaniem czystości
obiektów typu „Orlik 2012”
przy ul. Sytej 123 i ul. Worobczuka w Warszawie.

 Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż równowartość kwoty 750.000 euro

 Postępowanie nr  8/WKU/2018

 Termin składania ofert: do 22.03.2018 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 22.03.2018 r. o godz. 10:15

 

Załączniki:
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu ]3454 kB
Download this file (SIWZ_8_WKU_2018_z_zalacznikami.zip)SIWZ_8_WKU_2018_z_zalacznikami.zip[SIWZ 8/WKU/2018 z załącznikami]293 kB

 

Ochrona fizyczna osób i mienia:

CZĘŚĆ 1 – obiektu przy ul. Kolegiackiej 3 w Warszawie,

CZĘŚĆ 2 – obiektu przy ul. Przyczółkowej 27A w Warszawie.

Postępowanie nr  1/WZN/2018

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138h w związku z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zakończone aukcją elektroniczną.

Termin składania ofert: do 30.01.2018 r. do godz. 12:00

Wadium CZĘŚĆ 1: 4.000,00 zł

Wadium CZĘŚĆ 2: 3.000,00 zł

Załączniki:
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu ]4124 kB
Download this file (SIWZ_1_WZN_2018_z_zalacznikami.zip)SIWZ_1_WZN_2018_z_zalacznikami.zip[SIWZ 1/WZN/2018 z załącznikami]452 kB
Download this file (Info_z_otwarcia.pdf)Info_z_otwarcia.pdf[Informacja z otwarcia ofert]655 kB
Download this file (Info_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_CZ_2.pdf)Info_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_CZ_2.pdf[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Część 2 zamówienia]571 kB
Download this file (Info_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_Cz_1.pdf)Info_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_Cz_1.pdf[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Część 1 zamówienia]585 kB
Download this file (Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_Cz_1_i_2.pdf)Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_Cz_1_i_2.pdf[Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Część 1 i 2 ]307 kB

Konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych
będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

Postępowanie nr 7/WIR/2018

 

Termin składania ofert: do 20.03.2018 r. do godz. 12:00

 

Termin otwarcia ofert: 20.03.2018 r. o godz. 12:15

Załączniki:
Download this file (Ogłoszenie o zamowieniu nr 526601.pdf)Ogłoszenie o zamowieniu nr 526601.pdf[Ogłoszenie o zamowieniu nr 526601]5709 kB
Download this file (SIWZ_7_WIR_2018.zip)SIWZ_7_WIR_2018.zip[SIWZ_7_WIR_2018]277 kB
Download this file (Zalacznik_nr_8_STWIOR (zal_3_do_Umowy).zip)Zalacznik_nr_8_STWIOR (zal_3_do_Umowy).zip[Zalacznik_nr_8_STWIOR]0.1 kB
Download this file (Informacje z otwarcia ofert.pdf)Informacje z otwarcia ofert.pdf[Informacje z otwarcia ofert]364 kB

PLAN POSTĘPOWAŃ 2018 ROK

Załączniki:
Download this file (Plan postępowań 2018 r..pdf)Plan postępowań 2018 r..pdf[Plan postępowań 2018 r.]1517 kB

Przebudowa ul. Zaściankowej od ul. Bruzdowej do ul. Wał Zawadowski na terenie Dzielnicy Wilanów - Postępowanie nr 6/WIR/2018

 

Termin składania ofert: do 14.03.2018 r. do godz. 12:00

 

Termin otwarcia ofert: 14.03.2018 r. o godz. 12:15

 

Wadium: 9 000,00 zł

Załączniki:
Download this file (SIWZ_6_WIR_2018_z_zalacznikami.zip)SIWZ_6_WIR_2018_z_zalacznikami.zip[SIWZ_6_WIR_2018_z_zalacznikami]394 kB
Download this file (Zalacznik_nr_6_dok_przedmiotu_zamowienia.zip)Zalacznik_nr_6_dok_przedmiotu_zamowienia.zip[Zalacznik_nr_6_dok_przedmiotu_zamowienia]63368 kB
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu_6WIR2018.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu_6WIR2018.pdf[Ogloszenie_o_zamowieniu_6WIR2018]8025 kB
Download this file (Informacje_z_otwarcia_ofert.pdf)Informacje_z_otwarcia_ofert.pdf[Informacje_z_otwarcia_ofert]345 kB

Utrzymanie czystości w budynkach Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
przy ul. F. Klimczaka 2 i 4 w Warszawie

Postępowanie nr 52/WAG/2017

Termin składania ofert: do 03.01.2018 r. do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 03.01.2018 r. o godz. 12:15

Załączniki:
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu ]8772 kB
Download this file (SIWZ_52_WAG_2017.zip)SIWZ_52_WAG_2017.zip[SIWZ 52/WAG/2017 z załącznikami ]337 kB
Download this file (Info_o_planowanej_wizji_lokalnej.pdf)Info_o_planowanej_wizji_lokalnej.pdf[Informacja o planowanej wizji lokalnej]324 kB
Download this file (Info_z_otwarcia_ofert.pdf)Info_z_otwarcia_ofert.pdf[Informacja z otwarcia ofert ]377 kB
Download this file (Info_o_wyborze_oferty_z_uzasadnieniem.pdf)Info_o_wyborze_oferty_z_uzasadnieniem.pdf[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z uzasadnieniem ]3089 kB

5/WOŚ/2018 - Pielęgnacja drzew i krzewów posadzonych w 2017 r.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: do 06.03.2018 r. do godz. 10:00

 

 

Załączniki:
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu_519419_N_2018.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu_519419_N_2018.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu ]1475 kB
Download this file (Wniosek_5_WOS_2018_z_zal.zip)Wniosek_5_WOS_2018_z_zal.zip[Wniosek 5/WOŚ/2018 z załącznikami]26732 kB
Download this file (Info_z_otwarcia_.pdf)Info_z_otwarcia_.pdf[Informacja z otwarcia]410 kB
Download this file (Info_o_wybranym_Wykonawcy.pdf)Info_o_wybranym_Wykonawcy.pdf[Informacja o wybranym Wykonawcy]304 kB

Ochrona osób i mienia wraz z utrzymaniem czystości

dwóch boisk sportowych „Orlik 2012”
przy ul. Sytej 123 i ul. Worobczuka w Warszawie.

 

Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż równowartość kwoty 750.000 euro

 

Postępowanie nr  50/WKU/2017

 

Termin składania ofert: do 28.11.2017 r. do godz. 10:00

 

Termin otwarcia ofert: 28.11.2017 r. o godz. 10:15

 

Załączniki:
Download this file (SIWZ_50_WKU_2017.zip)SIWZ_50_WKU_2017.zip[SIWZ_50_WKU_2017]298 kB
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu_50_WKU_2017.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu_50_WKU_2017.pdf[Ogloszenie_o_zamowieniu_50_WKU_2017]3056 kB
Download this file (Info_z_otwarcia_ofert.pdf)Info_z_otwarcia_ofert.pdf[Informacja z otwarcia ofert ]331 kB
Download this file (Info_o_wyborze_oferty.pdf)Info_o_wyborze_oferty.pdf[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ]708 kB

Remont ul. Wandy Rutkiewicz oraz ul. Gubinowskiej wraz z oświetleniem ulicznym na terenie Dzielnicy Wilanów

Postępowanie nr 3/WIR/2018

 

Termin składania ofert: do 14.02.2018 r. do godz. 12:00

 

Termin otwarcia ofert: 14.02.2018 r. o godz. 12:15

 

Wadium: 20.000,00 zł

Załączniki:
Download this file (SIWZ_3_WIR_2018_z_zalacznikami.zip)SIWZ_3_WIR_2018_z_zalacznikami.zip[SIWZ_3_WIR_2018_z_zalacznikami]399 kB
Download this file (Zalacznik_nr_6_dok_przedmiotu_zamowienia.zip)Zalacznik_nr_6_dok_przedmiotu_zamowienia.zip[SIWZ_3_WIR_2018_z_zalacznikami]58824 kB
Download this file (Ogłoszenie_o_zamówieniu_3WIR2018.pdf)Ogłoszenie_o_zamówieniu_3WIR2018.pdf[Ogłoszenie_o_zamówieniu_3WIR2018]8224 kB
Download this file (Informacja_z_otwarcia_ofert_3_WIR_2018.pdf)Informacja_z_otwarcia_ofert_3_WIR_2018.pdf[Informacja_z_otwarcia_ofert_3_WIR_2018]355 kB
Download this file (Informacja o wyborze oferty - Tabela.pdf)Informacja o wyborze oferty - Tabela.pdf[Informacja o wyborze oferty - Tabela]429 kB
Download this file (Informacja o wyborze oferty Uzasadnienie.pdf)Informacja o wyborze oferty Uzasadnienie.pdf[Informacja o wyborze oferty Uzasadnienie]1176 kB

Ochrona fizyczna osób i mienia:

CZĘŚĆ 1 – obiektu przy ul. Kolegiackiej 3 w Warszawie,

CZĘŚĆ 2 – obiektu przy ul. Przyczółkowej 27a w Warszawie.

 

Postępowanie nr  49/WZN/2017

 

 

Termin składania ofert: do 22.11.2017 r. do godz. 12:00

 

Termin otwarcia ofert: 22.11.2017 r. o godz. 12:15

Załączniki:
Download this file (SIWZ_49_WZN_2017.zip)SIWZ_49_WZN_2017.zip[SIWZ_49_WZN_2017]417 kB
Download this file (Ogloszenie_49_WZN_2017.pdf)Ogloszenie_49_WZN_2017.pdf[Ogloszenie_49_WZN_2017]3178 kB
Download this file (Informacje z otwarcia ofert.pdf)Informacje z otwarcia ofert.pdf[Informacje_z_otwarcia_ofert]381 kB
Download this file (Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf)Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf[Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty ]583 kB
Download this file (Informacja_o_unieważnieniu_Cz._II_Przyczolkowa.pdf)Informacja_o_unieważnieniu_Cz._II_Przyczolkowa.pdf[Informacja_o_unieważnieniu_Cz._II_Przyczolkowa]316 kB

Przebudowa ul. Zaściankowej od ul. Bruzdowej do ul. Wał Zawadowski na terenie Dzielnicy Wilanów

Postępowanie nr 4/WIR/2018

 

Termin składania ofert: do 13.02.2018 r. do godz. 12:00

 

Termin otwarcia ofert: 13.02.2018 r. o godz. 12:15

 

Wadium: 9 000,00 zł

Załączniki:
Download this file (SIWZ_4_WIR_2018_z_zalacznikami.zip)SIWZ_4_WIR_2018_z_zalacznikami.zip[SIWZ_4_WIR_2018_z_zalacznikami]394 kB
Download this file (Ogłoszenie_o_zamowieniu_4_WIR_2018.pdf)Ogłoszenie_o_zamowieniu_4_WIR_2018.pdf[Ogłoszenie_o_zamowieniu_4_WIR_2018]7236 kB
Download this file (Zalacznik_nr_6_dok_przedmiotu_zamowienia.zip)Zalacznik_nr_6_dok_przedmiotu_zamowienia.zip[Zalacznik_nr_6_dok_przedmiotu_zamowienia]63368 kB
Download this file (Informacje_z_otwarcia_ofert_4WIR2018.pdf)Informacje_z_otwarcia_ofert_4WIR2018.pdf[Informacje_z_otwarcia_ofert_4WIR2018]327 kB
Download this file (Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania_4WIR2018.pdf)Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania_4WIR2018.pdf[Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania_4WIR2018]386 kB

Iluminacja świąteczna Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

Postępowanie nr 48/WKU/2017

Termin składania ofert: do 22.11.2017 r. do godz. 12:00

Wadium: 5.000,00 zł

UWAGA ZMIANA TREŚCI SIWZ i ZAŁĄCZNIKÓW NR 1A, 5 i 7 DO SIWZ Z DNIA 15.11.2017 r.  

Załączniki:
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu ]7829 kB
Download this file (SIWZ_48_WKU_2017.zip)SIWZ_48_WKU_2017.zip[SIWZ 48/WKU/2017 z załącznikami]309 kB
Download this file (Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf)Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 15.11.2017 r. ]751 kB
Download this file (Zalacznik_nr_1A_formularz_cenowy_z_15_11_2017.docx)Zalacznik_nr_1A_formularz_cenowy_z_15_11_2017.docx[Załącznik nr 1A do SIWZ - formularz cenowy z dnia 15.11.2017 r.]15 kB
Download this file (Zalacznik_nr_5_opis_przedmiotu_zamowienia_z_dnia_15_11_2017.doc)Zalacznik_nr_5_opis_przedmiotu_zamowienia_z_dnia_15_11_2017.doc[Załącznik nr 5 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia z dnia 15.11.2017 r. ]44 kB
Download this file (Zalacznik_nr_7_wzor_umowy_z_15_11_2017.docx)Zalacznik_nr_7_wzor_umowy_z_15_11_2017.docx[Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy z dnia 15.11.2017 r. ]37 kB
Download this file (Zmiana_tresci_SIWZ_z_15_11_2017_.pdf)Zmiana_tresci_SIWZ_z_15_11_2017_.pdf[Zmiana treści SIWZ 48/WKU/2017 z dnia 15.11.2017]3106 kB
Download this file (Info_z_otwarcia_ofert.pdf)Info_z_otwarcia_ofert.pdf[Informacja z otwarcia ofert ]308 kB
Download this file (Info_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_ocena_ofert.pdf)Info_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_ocena_ofert.pdf[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ]384 kB

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: ”Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 358 przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 10 na terenie Dzielnicy Wilanów w Warszawie”

 

Postępowanie nr 2/WIR/2018

 

Termin składania ofert: do 02.02.2018 r. do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 02.02.2018 r. o godz. 12:15

 

Wadium: 6.000,00 zł

Załączniki:
Download this file (SIWZ_2_WIR_2018_z_zalacznikami.zip)SIWZ_2_WIR_2018_z_zalacznikami.zip[SIWZ_2_WIR_2018_z_zalacznikami]429 kB
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu_2_WIR_2018.docx)Ogloszenie_o_zamowieniu_2_WIR_2018.docx[Ogłoszenie_o_zamówieniu-2_WIR_2018]43 kB
Download this file (Informacja z otwarcia ofert.docx)Informacja z otwarcia ofert.docx[Informacja z otwarcia ofert 2/WIR/2018]47 kB
Download this file (Informacja o wyborze-tabela_2WIR2018.pdf)Informacja o wyborze-tabela_2WIR2018.pdf[Informacja o wyborze-tabela_2WIR2018]617 kB
Download this file (Informacja_o_wyborze-uzasadnienie_Wykonawcy.pdf)Informacja_o_wyborze-uzasadnienie_Wykonawcy.pdf[Informacja_o_wyborze-uzasadnienie_Wykonawcy]2805 kB

Zimowe utrzymanie dróg, parkingów, placów i ciągów pieszo-jezdnych będących
we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie dzielnicy Wilanów

 Postępowanie nr  46/WOŚ/2017

 

Termin składania ofert: do 15.11.2017 r. do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 15.11.2017 r. o godz. 12:15

 

         Wadium 15 000,00 zł

Załączniki:
Download this file (Ogłoszenie_o_zamowieniu_46_WOS_2017.pdf)Ogłoszenie_o_zamowieniu_46_WOS_2017.pdf[Ogłoszenie_o_zamowieniu_46_WOS_2017]7543 kB
Download this file (SIWZ_z_zalacznikami_46_WOS_2017.zip)SIWZ_z_zalacznikami_46_WOS_2017.zip[SIWZ_z_zalacznikami_46_WOS_2017]562 kB
Download this file (Informacje_z_otwarcia_ofert_46_WOS_2017.pdf)Informacje_z_otwarcia_ofert_46_WOS_2017.pdf[Informacje_z_otwarcia_ofert_46_WOS_2017]396 kB
Download this file (Informacja o uniewaznieniu postępowania.pdf)Informacja o uniewaznieniu postępowania.pdf[Informacja o uniewaznieniu postępowania]820 kB