WYNIKI GŁOSOWANIA W BUDŻECIE PARTYCYPACYJNYM 2017

Znamy już wyniki głosowania mieszkańców w III edycji budżetu partycypacyjnego!

Wyniki dostępne są na stronie: www.twojbudzet.um.warszawa.pl

W ramach budżetu partycypacyjnego do podziału było prawie 59 milionów – dokładnie 58 588 894 zł. Zgłoszonych zostało 2 649 projektów (w pierwszej edycji 2 236 projektów, w drugiej edycji 2 333 projekty), do etapu głosowania zostało zakwalifikowanych 1 749 projektów dotyczących 18 dzielnic Warszawy. Głosowało 128 406 osób (95% internetowo, 5% z wykorzystaniem papierowych kart do głosowania).

W 2017 roku zealizowane będzie 770 projektów na ogólną kwotę prawie 54 214 758,20 zł.

Największa frekwencja w dzielnicach: Żoliborz, Wilanów, Mokotów i Białołęka. Najwięcej projektów trafiło do realizacji w dzielnicy Mokotów (82), najmniej w dzielnicy Ursus i Rembertów (po 13). Projektem o największej liczbie zdobytych głosów był projekt „Kolejne 50 drzew dla Ursynowa”, który uzyskał 3 068 głosów.

Jak wybierane były zwycięskie projekty?
Jeśli pierwsze projekty (z największą liczba głosów) nie wyczerpały puli pieniędzy w danej dzielnicy, wówczas dobierany był do realizacji kolejny projekt, który mieścił się w ramach finansowych. Nie musiał to być trzeci, czy czwarty w głosowaniu, ale nawet szósty czy siódmy ze zgłoszonych. Ważne, żeby wystarczyło na niego pieniędzy.

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY W WILANOWIE:

1. USPRAWNIENIE RUCHU ROWEROWEGO W WILANOWIE. 7500,00 
2. ŁAWKI PRZY ŚCIEŻCE ROWEROWEJ DO POWSINA I. 13800,00 
3. PARKOWE ULICE MW. 299980,00
4. KOSZE NA ODPADKI ORAZ ŁAWKI WZDŁUŻ AL. RZECZYPOSPOLITEJ. 28950,00
5. PLAC ZABAW DLA DZIECI W PARKU LINEARNYM WZDŁUŻ UL. KLIMCZAKA. 88276,00 
6. POPRAWA ESTETYKI I FUNKCJONALNOŚCI TERENU WOKÓŁ KANAŁU WOLICKIEGO WZDŁUŻ UL. HLONDA. 67810,00 
7. DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI WOBEC KOBIET W CIĄŻY DLA MIESZKANEK WILANOWA. 2900,00 
8. CAŁOROCZNY TENIS NA ŚWIEŻYM POWIETRZU. 33068,00 
9. ODCZARUJMY MATEMATYKE! SOROBAN – MATEMATYCZNE NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE WSZECHSTRONNY ROZWÓJ DZIECI. WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI. 8060,00 
10. ODCZARUJMY MATEMATYKE! SOROBAN – MATEMATYCZNE NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE WSZECHSTRONNY ROZWÓJ DZIECI. WARSZTATY DLA UCZNIÓW KLAS 1-3. 16275,00 
11. ROWEREM W KIERUNKU KONSTANCINA. 300000,00 
12. ŁAWKI PRZY ŚCIEŻCE ROWEROWEJ DO POWSINA II. 11070,00
13. REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ UL. SYTEJ OD OSIEDLA OGRODY WILANOWSKIE DO PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO GLEBOWA 02. 52500,00 
14. DOPOSAŻENIE GIMNAZJUM NR 116 W SPRZĘT SPORTOWY. 25240,00
15. KULTURALNY WILANÓW - ZNACZY CZYSTY TEŻ CZYSTY WILANÓW. 6537,00 
16. SAMOOBSŁUGOWE STACJE NAPRAWY ROWERÓW OBSZAR 2. 100800,00 
17. WRZUTNIA NA KSIĄŻKI – FILIA W POWSINIE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIELNICY WILANÓW M.ST. W. 23000,00 
18. ODCZARUJMY MATEMATYKE! SOROBAN – MATEMATYCZNE NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE WSZECHSTRONNY ROZWÓJ DZIECI. WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI. 12090,00 
19. WIATY NA PRZYSTANKACH LATOSZKI I ZAKAMAREK. 50000,00 
20. WSPIERAJ SWOJE DZIECKO! OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE DLA RODZICÓW! – WILANÓW. 18150,00 


Zapraszamy na ogłoszenie wyników III edycji budżetu partycypacyjnego!

Zjemy tort partycypacyjny i będziemy wspólnie świętować :)

Zapraszamy 12 lipca (we wtorek) o godz. 18:00 do Ogrodu Powszechnego przy Teatrze Powszechnym, ul. Zamoyskiego 20. W przypadku brzydkiej pogody przeniesiemy się do wnętrz Teatru Powszechnego.

Dla osób, które nie będą mogły być z nami obecne, na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl udostępniamy transmisję on-line całego wydarzenia oraz do godz. 20:00 opublikujemy wyniki głosowania w internecie.


GŁOSOWANIE TRWA!

Wspólnie decydujemy, na co wydać prawie 59 milionów z budżetów dzielnic! Głosowanie trwa między 14 a 24 czerwca 2016 r. Każdy mieszkaniec Warszawy może oddać głos na projekty, które jego zdaniem są najbardziej potrzebne! Projekty, które zdobędą najwięcej głosów, zostaną zrealizowane w 2017 roku.

KROK 1

Zastanów się, z jaką dzielnicą i z jakim terenem w Warszawie czujesz się najbardziej związany.
Można głosować tylko w jednej dzielnicy, więc ten wybór jest ważny.

KROK 2

Niektóre dzielnice podzielone są na obszary - wybierz tylko jeden obszar dzielnicy.
Spośród dzielnic podzielonych na obszary, niektóre mają dodatkowo poziom ogólnodzielnicowy - w takim przypdaku możesz zagłosować na obu poziomach: i na projekty w obszarach lokalnych i na projekty ogólnodzielnicowe.

KROK 3

Przejrzyj projekty poddane pod głosowanie w wybranym przez Ciebie obszarze. ZAPOZNAJ SIĘ Z PROJEKTAMI DOPUSZCZONYMI DO GŁOSOWANIA
Wybierz te, które są Twoim zdaniem najbardziej potrzebne.

Możesz wybrać dowolną liczbę projektów, pamiętaj jednak, że łączny koszt realizacji wszystkich wybranych przez Ciebie projektów nie może być większy niż kwota dostępna w wybranym przez Ciebie obszarze i na poziomie ogólnodzielnicowym (w przeciwnym wypadku Twój głos zostanie policzony jako nieważny).

Możesz więc zagłosować na wiele tanich projektów lub tylko kilka droższych.
Kwoty będą też podane na każdej papierowej karcie do głosowania.

Jeśli będziesz głosować przez Internet, system sam zliczy koszt wybranych przez Ciebie projektów.

KROK 4

Zagłosuj od 14 czerwca do 24 czerwca 2016 roku.

> PRZEZ INTERNET na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl

> OSOBIŚCIE w urzędzie dzielnicy lub w wyznaczonym punkcie do głosowania (LISTA PUNKTÓW DO GŁOSOWANIA W DZIELNICACH) na papierowej karcie. Karty do głosowania można pobrać i wydrukować STĄD lub wziąć z odpowiedniego urzędu dzielnicy. UWAGA! W tej edycji nastąpiła zmiana: papierową kartę do głosowania można oddać tylko osobiście w wyznaczonym punkcie, pokazując dowód tożsamości. Osoby, które nie mogą ze względów zdrowotnych oddać głosu osobiście i nie mają dostępu do internetu, mogą skorzystac z pomocy przedstawiciela Urzędu m.st. Warszawy, który odbierze od głosującego wypełnioną kartę do w miejscu jego zamieszkania. Chęć skorzystania z takiej pomocy należy wcześniej zgłosić np. telefonicznie koordynatorowi ds. budżetu partycypacyjnego w odpowiedniej dzielnicy, w terminie od 4 maja do 3 czerwca 2016 r.

UWAGA!

Każdy mieszkaniec Warszawy może oddać głos tylko raz!

Jeżeli zagłosujesz więcej niż jeden raz (np. zagłosujesz przez Internet i osobiście), wtedy wszystkie Twoje głosy zostaną uznane za nieważne.

Głosować mogą tylko osoby mieszkające w Warszawie (nie trzeba być jednak zameldowanym).

Wszystkie głosy są weryfikowane na podstawie baz mieszkańców Warszawy (m.in. osób zameldowanych, osób dopisanych do listy wyborców, posiadaczy Karty Warszawiaka itp) - jeśli podejrzewasz, że nie ma Cię w żadnej z tych baz, wpisz w formularzu dane fakultatywne, ułatwi to pozytywną weryfikację Twojego głosu.

W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Warszawy bez względu na wiek.
Osoba niepełnoletnia potrzebuje zgody opiekuna prawnego. Przy głosowaniu internetowym system sam poprosi o wypełnienie z zgody w odpowiednim momencie procesu głosowania. Przy głosowaniu osobistym (papierowym) do karty do głosowania należy dołączyć (np. zszyć) wypełnianą kartę ze zgodą opiekuna prawnego.

Jeżeli łączny koszt realizacji wybranych przez Ciebie projektów przekroczy kwoty dostępne na poziomie ogólnodzielnicowym lub w obszarze terytorialnym, Twój głos również nie będzie ważny. Dotyczy to tylko głosowania papierowego - przy głosowaniu przez Internet system sam policzy koszt wybranych przez Ciebie projektów.

Przy głosowaniu internetowym wymagany jest adres e-mail, z jednego adresu e-mail można zagłosowac tylko jeden raz.

Jak wybierane są zwycięskie projekty?

Do realizacji w kolejnym roku budżetowym przekazywane są projekty, które uzyskają największą liczbę głosów w każdym z obszarów - aż do wyczerpania puli pieniędzy przeznaczonej na dany obszar. Jeśli np. dwa pierwsze projekty (z największą liczba głosów) nie wyczerpią puli pieniędzy w danym obszarze, wówczas dobierany do realizacji będzie kolejny projekt, który mieści się w ramach finansowych - jeśli trzeci projekt będzie zbyt drogi (przekroczy pulę pieniędzy), do realizacji dobierane będą kolejne projekty (np. czwarty lub piąty), aż do wyczerpania pieniędzy przeznaczonych na dany obszar.


LOSOWANIE KOLEJNOŚCI PROJEKTÓW NA LISTACH

2 czerwca odbyło się losowanie kolejności projektów na listach do głosowania w ramach budżetu partycypacyjnego 2017 w dwóch obszarach. W III edycji BP w naszej dzielnicy będziemy wybierać spośród 43 projektów: 22 w obszarze I, 21 w obszarze II. Głosowanie odbędzie się w dniach od 14 do 24 czerwca 2016r. Głosować może każdy mieszkaniec Warszawy: internetowo za pośrednictwem strony: www.twojbudzet.um.warszawa.pl lub tradycyjnie – składając papierową kartę w Urzędzie Dzielnicy Wilanów. W tym roku zasady głosowania papierowego zostały zmienione. Aby zagłosować, trzeba swój głos przynieść osobiście do punktu do głosowania i pokazać dowód tożsamości, w Wilanowie jest to Wydział Obsługi Mieszkańców. Uwaga! Każdy mieszkaniec Warszawy może oddać głos tylko raz i tylko na jeden obszar w dzielnicy! Można wybrać dowolną liczbę projektów, ale trzeba pamiętać, że łączny koszt realizacji wszystkich wybranych projektów nie może być większy niż kwota dostępna w danym obszarze.


 

PROJEKTY DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

OBSZAR I

Numer projektu po losowaniu Nr projektu z systemu Nazwa projektu Kwota projektu
1. 1933 Internet dla wszystkich. 150 000,00
2. 865 Wymiana słupów parkowych w ciągu pieszym wzdłuż ulicy Sobieskiego - (odc. Nałęczowska-Goplańska). 62 000,00
3. 2264 Całoroczny tenis stołowy na świeżym powietrzu.  33 068,00
4. 356 Bezpieczne przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów wzdłuż al. Rzeczypospolitej. 225 000,00
5. 882 Międzypokoleniowa Pracownia Modelarska. 81 450,00
6. 1582 Wilanów w różach. 276 810,00
7. 1653 Mapy MSI, czyli prosto do celu. 60 000,00
8. 1203 ODCZARUJMY MATEMATYKĘ! Soroban - matematyczne narzędzie wspomagające wszechstronny rozwój dzieci. Warsztaty dla nauczycieli. 8 060,00
9. 16 Parkowe ulice MW. 299 980,00
10. 1650 Ławki przy ścieżce rowerowej do Powsina I. 13 800,00
11. 353 Rewitalizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 56 „Wesołe Kubusie” z plenerowym, dydaktycznym kącikiem muzycznym. 116 435,00
12. 1416 Biblioteka dla seniora - mówiące i powiększone książki. 96 270,00
13. 1639 Dzień życzliwości wobec kobiet w ciąży dla mieszkanek Wilanowa. 2900,00
14. 15 Rozbudowa pętli autobusowej przy ul. Wiertniczej. 110 946,00
15. 1546 Skate Park. 300 000,00
16. 1551 Rolki w Wilanowie. 258 500,00
17. 1299 Plac zabaw dla dzieci w parku linearnym wzdłuż ul. Klimczaka. 88 276,27
18. 788 Poprawa estetyki i funkcjonalności terenu wokół Kanału Wolickiego wzdłuż ul. Hlonda. 67 810,00
19. 1240 ODCZARUJMY MATEMATYKĘ! Soroban - matematyczne narzędzie wspomagające wszechstronny rozwój dzieci. Warsztaty dla uczniów klas 1-3. 16 275,00
20. 778 Kosze na odpadki oraz ławki wzdłuż al. Rzeczypospolitej. 28 950,50
21. 1542 Równa ścieżka rowerowa. 300 000,00
22. 1659 Usprawnienie ruchu rowerowego w Wilanowie. 7 500,00

 

PROJEKTY DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

OBSZAR II

Numer projektu po losowaniu Nr projektu z systemu Nazwa projektu Kwota projektu
1. 424 Wrzutnia na książki -Filia w Powsinie Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 23 000,00
2. 613 Doposażenie Gimnazjum nr 116 w sprzęt sportowy. 25 240,00
3. 1110 Remont chodnika wzdłuż ul. Sytej od Osiedla Ogrody Wilanowskie do przystanku autobusowego Glebowa 02. 52 500,00
4. 1754 Łąka kwietna na ulicy Przyczółkowej - EKO MIASTO. 110 000,00
5. 1207 Remont nawierzchni ul. Rotmistrzowskiej. 202 500,00
6. 568 Organizacja cyklu spotkań autorskich "WĘDRÓWKI LITERACKIE" w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 22 000,00
7. 1037 Zaczarowany las. 299 675,00
8. 222 Rewitalizacja ulicy Gratyny- nałożenie nakładki asfaltowej. 276 750,00
9. 1222 ODCZARUJMY MATEMATYKĘ! Soroban - matematyczne narzędzie wspomagające wszechstronny rozwój dzieci. Warsztaty dla nauczycieli. 12 090,00
10. 804 Kulturalny Wilanów - znaczy też czysty Wilanów. 6 536,52
11. 1812 Asfaltowa ul. Ruczaj. 292 500,00
12. 1241 ODCZARUJMY MATEMATYKĘ! Soroban - matematyczne narzędzie wspomagające wszechstronny rozwój dzieci. Warsztaty dla uczniów klas 1-3. 24 412,50
13. 371 Iluminacja budynku. 73 000,00
14. 1902 Całoroczny cykl turniejów piłki nożnej Wilanowska Liga Mistrzów dla dzieci. 66 800,00
15. 1698 Wspieraj swoje dziecko! Ocenianie kształtujące dla rodziców! – Wilanów. 18 150,00
16. 2149 Samoobsługowe stacje naprawy rowerów obszar 2. 100 800,00
17. 27 Wiaty na przystankach „Latoszki” i „Zakamarek”. 50 000,00
18. 1176 Nowa Ponczowa. 180 000,00
19. 340 Pokaz szarży husarii. 50 000,00
20. 1571 Rowerem w kierunku Konstancina. 300 000,00
21. 1651 Ławki przy ścieżce rowerowej do Powsina II. 11 070,00

 

Za nami już dwa spotkania z autorami projektów do budżetu partycypacyjnego 2017. Dziękujemy za obecność i ciekawe prezentacje. Ostatnie spotkanie odbędzie się 3 marca o godz. 18.00 w sali widowiskowej Urzędu Dzielnicy Wilanów. Przypominamy o obowiązkowej obecności projektodawców.

bp2017spotkanie1

bp2017spotkanie2


 

SPOTKANIA Z PROJEKTODAWCAMI - TERMINARZ SPOTKAŃ

SPOTKANIA Z PROJEKTODAWCAMI W DNIU 25 LUTEGO GODZ. 18:00 – OBSZAR I
1.    ROZBUDOWA PĘTLI AUTOBUSOWEJ PRZY UL. WIERTNICZEJ.
2.    PARKOWE ULICE- 1M2 DLA DRZEWA.
3.    REMONT PARKINGU PRZY CMENTARZU WILANOWSKIM.
4.    ŻŁOBEK DLA MALUCHA.
5.    MIĘDZYPOKOLENIOWA PRACOWNIA MODELARSKA.
6.    BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH I PRZEJAZDY DLA ROWERZYSTÓW WZDŁUŻ AL. RZECZYPOSPOLITEJ.
7.    CAŁOROCZNY TENIS NA ŚWIEŻYM POWIETRZU.
8.    SCHODY – BEZPIECZNE ZEJŚCIE ZE SKARPY PRZY UL. SARMACKIEJ DO PRZYSTANKU PRZY UL. KRÓLOWEJ MARYSIEŃKI.
9.    GRA PLANSZOWA INTEGRUJĄCA, STYMULUJĄCA FUNKCJE POZNAWCZE OSÓB PO UDARACH MÓZGU/Z CHOROBĄ OTĘPIENIA.
10.    UDAR MÓZGU? DEMENCJA? O CO CHODZI, JAK Z TYM ŻYĆ? BOIMY SIĘ! SZKOLIMY SIĘ!
11.    INTERNET DLA WSZYSTKICH.
12.    USPRAWNIENIE RUCHU ROWEROWEGO W WILANOWIE.
13.    MAPY MSI, CZYLI PROSTO DO CELU.
14.    ŁAWKI PRZY ŚCIEŻCE ROWEROWEJ DO POWSINA I.
15.    DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI WOBEC KOBIET W CIĄŻY DLA MIESZKANEK WILANOWA.
16.    WILANÓW W RÓŻACH.
17.    ROLKI W WILANOWIE.
18.    SKATE PARK.
19.    RÓWNA ŚCIEŻKA ROWEROWA.
20.    NIEWIDOMI SĄ WŚRÓD NAS I RAZEM Z NAMI – II EDYCJA. DOTKNIJ WILANOWA.
21.    KOSZE NA ODPADKI WZDŁUŻ ALEI WILANOWSKIEJ.
22.    BIBLIOTEKA DLA SENIORA – MÓWIĄCE I POWIĘKSZONE KSIĄŻKI


SPOTKANIA Z PROJEKTODAWCAMI W DNIU 1 MARCA GODZ. 18:00 – OBSZAR I, II
1.    PLAC ZABAW DLA DZIECI W PARKU LINEARNYM WZDŁUŻ UL. KLIMCZAKA.
2.    ODCZARUJMY MATEMATYKĘ! SOROBAN – MATEMATYCZNE NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE WSZECHSTRONNY ROZWÓJ DZIECI. WARSZTATY DLA UCZNIÓW KLAS 1-3.
3.    ODCZARUJMY MATEMATYKĘ! SOROBAN – MATEMATYCZNE NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE WSZECHSTRONNY ROZWÓJ DZIECI. WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI.
4.    REWITALIZACJA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 56 WESOŁE KUBUSIE Z PLENEROWYM, DYDAKTYCZNYM KĄCIKIEM MUZYCZNYM.
5.    OGRÓD DESZCZOWY PRZY URZĘDZIE DZIELNICY WILANÓW.
6.    WYMIANA SŁUPKÓW PARKOWYCH W CIĄGU PIESZYM WZDŁUŻ UL. SOBIESKIEGO DO AL. WILANOWSKIEJ.
7.    POPRAWA ESTETYKI I FUNKCJONALNOŚCI TERENU WOKÓŁ KANAŁU WOLICKIEGO WZDŁUŻ HLONDA.
8.    ZADASZONE PIASKOWNICE I.
9.    SPACER AL. RZECZYPOSPOLITEJ.
10.    ZAKUP DRONA WYKRYWAJĄCEGO DYM ZE ŚMIECI PALONYCH W KOMINKACH.
OBSZAR II
11.    ŻŁOBEK DLA MALUCHA.
12.    WIATY NA PRZYSTANKACH LATOSZKI I ZAKAMAREK.
13.    REWITALIZACJA UL. GRATYNY – NAŁOŻENIE NAKŁADKI ASFALTOWEJ.
14.    POKAZ SZARŻY HUSARII.
15.    ILUMINACJA BUDYNKU.
16.    WRZUTNIA NA KSIĄŻKI – FILIA W POWSINIE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIELNICY WILANÓW M.ST. WARSZAWY.
17.    ZAKUP DRONA WYKRYWAJĄCEGO DYM ZE ŚMIECI PALONYCH W KOMINKACH.
18.    ORGANIZACJA CYKLU SPOTKAŃ AUTORSKICH „WĘDRÓWKI LITERACKIE” W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W DZIELNICY WILANÓW M. ST. WARSZAWY.
19.    DOPOSAŻENIE GIMNAZJUM NR 116 W SPRZĘT SPORTOWY.
20.    ZADASZONE PIASKOWNICE.
21.    KULTURALNY WILANÓW – ZNACZY TEŻ CZYSTY WILANÓW


SPOTKANIA Z PROJEKTODAWCAMI W DNIU 3 MARCA GODZ. 18:00 – OBSZAR II
1.    ZACZAROWANY LAS.
2.    BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ UL. SYTEJ OD OSIEDLA OGRODY WILANOWSKIE DO PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO GLEBOWA 02.
3.    NOWA PONCZOWA
4.    REMONT NAWIERZCHNI UL. ROTMISTRZOWSKIEJ.
5.    NIEWIDOMI SĄ WŚRÓD NAS I RAZEM Z NAMI – II EDYCJA. DOTKNIJ OŚRODKA SPORTU.
6.    ROWEREM DO KONSTANCINA.
7.    DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI WOBEC KOBIET W CIĄŻY DLA MIESZKANEK WILANOWA.
8.    ŁAWKI PRZY ŚCIEŻCE ROWEROWEJ DO POWSINA II.
9.    LEPSZA SZKOŁA! OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE DLA RODZICÓW! – WILANÓW.
10.    CZYSZCZENIE BUDEK DLA PTAKÓW – EKO MIASTO.
11.    ŁĄKA KWIETNA NA ULICY PRZYCZÓŁKOWEJ – EKO MIASTO.
12.    ASFALTOWA UL. RUCZAJ.
13.    CHODNIK WZDŁUŻ UL. WIECHY.
14.    CAŁOROCZNY CYKL TURNIEJÓW PIŁKI NOŻNEJ WILANOWSKA LIGA MISTRZÓW DLA DZIECI.
15.    UDAR MÓZGU? DEMENCJA? O CO CHODZI, JAK Z TYM ŻYĆ? NIE BOIMY SIĘ! SZKOLIMY SIĘ!
16.    GRA PLANSZOWA INTEGRUJĄCA, STYMULUJĄCA FUNKCJE POZNAWCZE OSÓB PO UDARACH MÓZGU/ Z CHOROBĄ OTĘPIENNĄ.
17.    PASIEKA EDUKACYJNA.
18.    SAMOOBSŁUGOWE STACJE NAPRAWY ROWERÓW.
19.    ODBUDOWA MOSTKU DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW NAD RZEKĄ WILANÓWKĄ W CIĄGU UL. TRÓJPOLOWEJ W WILANOWIE.


 

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA DYSKUSYJNE O PROJEKTACH!

Był czas na zgłaszanie pomysłów, teraz jest moment na ich omawianie.

Zapraszamy na spotkania dyskusyjne o projektach złożonych w budżecie partycypacyjnym 2017.
UWAGA! Obecność projektodawcy lub jego przedstawiciela na spotkaniu dyskusyjnym jest obowiązkowa. Nieobecność projektodawcy jest jednoznaczna z wycofaniem projektu!

bP2017 SPOTKANIA


ZGŁASZANIE PROJEKTÓW ZAKOŃCZONE!

65 projektów wpłynęło do budżetu partycypacyjnego 2017 w Wilanowie. Dziękujemy za wszystkie pomysły! Można je przejrzeć na stronie: http://twojbudzet.um.warszawa.pl/   Teraz jest czas na dyskusję o projektach. Każdy projekt można skomentować on-line tak, żeby autor mógł go ulepszyć. O projektach będzie można także porozmawiać na spotkaniach dyskusyjnych (ich terminy podamy już wkrótce). Autorzy mogą modyfikować swoje projekty do 13 marca 2016 roku.
UWAGA! Obecność projektodawcy lub jego przedstawiciela na spotkaniu dyskusyjnym jest obowiązkowa. Nieobecność projektodawcy jest jednoznaczna z wycofaniem projektu!

zgloszone male


"MARATON PISANIA PROJEKTÓW" JUŻ 10 STYCZNIA W "WARSZTACIE" NA PL. KONSTYTUCJI 4

Zapraszamy na 3. MARATON PISANIA PROJEKTÓW DO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO!

Chcesz coś zmienić w swoim otoczeniu?
Powinno być więcej zieleni? Potrzebny jest nowy chodnik? Masz pomysł na nowe zajęcia w domu kultury?
Chcesz książek w bibliotece, festiwal sąsiedzki, nową ścieżkę rowerową, chcesz zamienić klepisko w kwietną łąkę? A może postawić tam domki dla kotów albo plac zabaw?

Przyjdź, porozmawiaj, napisz projekt. Przez cały czas trwania Maratonu urzędniczki i urzędnicy, ekspertki i eksperci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania dotyczące budżetu partycypacyjnego. Podczas Maratonu: prezentacje zrealizowanych projektów z pierwszej edycji, inicjatywa lokalna (czyli, jak zrealizować swój pomysł poza budżetem partycypacyjnym), instrukacja, jak złożyć projekt krok po kroku itp. Dokładny program opublikujemy niedługo. Maraton to też dobra okazja do zdobycia poparcia dla swojego pomysłu i porozmawiania z sąsiadami!

Zapraszamy 10 stycznia pomiędzy 12:00 a 18:00!  do Warsztatu przy pl. Konstytucji 4

Projekty można zgłaszać tylko do 15 stycznia.
Więcej: www.twojbudzet.um.warszawa.pl


Spotkanie na temat procesu budżetu partycypacyjnego 2017 i priorytetów władz dzielnicy na kolejne lata - za nami.

Spotkanie odbyło się 7 grudnia w sali widowiskowej Urzędu Dzielnicy. Prowadził je Przewodniczący dzielnicowego Zespołu ds. BP Klaudiusz Ostrowski, który poinformował o zasadach całego procesu i jego harmonogramie oraz zachęcił mieszkańców do składania projektów. W swoim wystąpieniu zastępca burmistrza Dzielnicy Wilanów Artur Buczyński przedstawił plan inwestycyjny na kolejne lata i odpowiadał na pytania mieszkańców. Na spotkaniu obecny był także przedstawiciel Biura Funduszy Europejskich, który przedstawił elementy Strategii Rozwoju Warszawy 2030.
Dziękujemy za udział w spotkaniu i zachęcamy do składania projektów do budżetu partycypacyjnego na rok 2017!

prior15.5

prior15.1

prior15.2

prior15.4

hBP17 hramonogram


Spotkanie o priorytetach Dzielnicy Wilanów

Zapraszamy mieszkańców do udziału w spotkaniu na temat priorytetów Dzielnicy Wilanów na 2017 r., które odbędzie się 7 grudnia o godz. 18:00 w sali widowiskowej Urzędu Dzielnicy Wilanów, ul. Klimczaka 2, budynek A na parterze.
Dyżury konsultacyjne w sprawie składania projektów do BP 2017 będą odbywać się w dniach 7 grudnia, 14 grudnia, 11 stycznia w godz. 12.00 – 16.00 (dyżur telefoniczny pracowników wydziałów) oraz w godz. 16.00 - 18.00 w sali widowiskowej Urzędu Dzielnicy Wilanów (parter). Poniżej kontakty do urzędników, którzy będą pełnić dyżury telefoniczne w godz. 12.00 - 16.00:

Wydział Konserwacji i Środowiska              Krystyna Czepan    22 44 35 013

Wydział Informatyki                                  Andrzej Zaremba   22 44 35 041

Wydział Oświaty i Wychowania                   Agnieszka Porębska 22 44 35 009

Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń     Elżbieta Wdowiak     22 44 34 953

Wydział Architektury i Budownictwa            Aleksandra Rybicka  22 44 35 027

Wydział Infrastruktury                               Jakub Węgliński        22 44 35 065

Wydział Promocji, Kultury i Sportu              Joanna Pawłowska-Koper 22 44 34 989

7 grudnia w godz. 16.00 - 18.00 dyżur pełnić będzie p. Elżbieta Wiśniewska i p. Klaudiusz Ostrowski z dzielnicowego Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego.

Koordynator ds. budżetu partycypacyjnego w Wilanowie Aneta Wolska-Zapotoczny 22 44 35 003 oraz 22 44 35 005.


Dyżur konsultacyjny ZDM i ZTM

Serdecznie zapraszamy mieszkańców na wspólny dyżur konsultacyjny ZDM i ZTM, który odbędzie się 25 listopada (środa) w godzinach od 16.00 do 18.00 w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich ul. Chmielna 120, sala 311.

Do zobaczenia!


Machina ruszyła! Od dziś - 16 listopada - można zgłaszać projekty do BP 2017!

budzet zglaszanie

Od dziś do 15 stycznia 2016 r. można zgłaszać projekty do budżetu partycypacyjnego 2017. Można to zrobić on-line na stronie: www.twojbudzet.um.warszawa.pl lub papierowo, przynosząc formularz do wybranego Urzędu Dzielnicy. Należy dołączyć do niego listę z podpisami 30 osób, które popierają projekt oraz wstępny kosztorys. Formularze są dostępne w załącznikach na dole strony. Zachęcamy do włączenia się w proces budżetu partycypacyjnego 2017 w Wilanowie!


ZAPRASZAMY NA IV POSIEDZENIE ZESPOŁU DS. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO, które odbędzie się w środę, 18 listopada, o godzinie 17:00 w sali 310 na III piętrze w Urzędzie Dzielnicy Wilanów, ul. F Klimczaka 2.


Informujemy, że koordynatorem ds. budżetu partycypacyjnego w Wilanowie jest p. Aneta Wolska-Zapotoczny. Kontakt: 22 44 35 003 oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 


1 200 000 zł do podziału w Wilanowie!

Zarząd Dzielnicy Wilanów podjął uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad przeprowadzenia BP w Dzielnicy Wilanów. Do podziału w edycji BP 2017 jest kwota 1 200 000 zł. Dzielnica Wilaów została podzielona na dwa obszray terytorialne (mapka podziału w załącznikach na dole strony). Ustalono podział ogólnej kwoty przeznaczonej na realizację BP w Dzielnicy Wilanów w wysokości po 600 000 zł na każdy obszar terytorialny. Ustalono górny limit wartości jednego projektu o charakterze lokalnym w wysokości 300 000 zł. Treść całej uchwały dostępna jest w załączniku na dole strony.


 

Zostań wolontariuszem budżetu partycypacyjnego!

Jeśli chcesz działać, lubisz nowe wyzwania, chcesz współtworzyć największy warszawski proces partycypacyjny, dołącz do zespołu wolontariuszy w ramach budżetu partycypacyjnego!

KOGO POSZUKUJEMY:

Wolontariuszy do pomocy w przeprowadzaniu budżetu partycypacyjnego w urzędach dzielnic i Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy do:

    pomocy w organizacji wydarzeń informacyjnych
    dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych
    pomocy we wprowadzaniu papierowych formularzy do elektronicznego systemu

CZAS TRWANIA WOLONTARIATU

    projekt trwa od 23 listopada 2015 roku do 25 stycznia 2016 roku
    praca zmianowa pomiędzy godz. 8 a 16, możliwa też praca po południu w trakcie spotkań z mieszkańcami czy dyżurów konsultacyjnych

WYMAGANIA:

    Obowiązkowość
    Skrupulatność
    Pełnoletność (ukończony 18 rok życia w dniu składania formularza rekrutacyjnego)
    Dyspozycyjność w wymiarze min. 10 godzin tygodniowo w okresie zgłaszania projektów (od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16)
    Obecność na szkoleniu
    Chęć do pracy :)

OFERUJEMY:

    ubezpieczenie NNW
    niezbędne przygotowanie – szkolenia min. z budżetu partycypacyjnego oraz funkcjonowania samorządu + podręcznik wolontariusza (kompendium wiedzy)
    zdobycie doświadczenia w pracy przy dużym projekcie, w gronie zaangażowanych osób
    możliwość poznania „od kuchni” sposobu, w jaki działa samorząd warszawski
    możliwość rozwoju umiejętności cenionych na rynku pracy: pracy w zespole i komunikacji
    elastyczne godziny pracy

WOLONTARIUSZE OTRZYMAJĄ OD NAS:

    zastaw gadżetów
    certyfikat
    bezcenne wspomnienia!

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

    Pobierz i wypełnij FORMULARZ REKRUTACYJNY
    Do 13 listopada 2015 r. prześlij go na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Decyzję o zakwalifikowaniu do wolontariatu podejmuje organizator.

 


III posiedzenie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Wilanów

4 listopada odbyło się trzecie posiedzenie dzielnicowego Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego. Podczas spotkania dyskutowano nad kwestią podzielenia dzielnicy na obszary terytorialne w związku z przeznaczeniem na budżet partycypacyjny w Wilanowie wyższej kwoty wynoszącej 1 200 000 zł. Rozmawiano także na temat ustalenia limitu na projekty. Rekomendacje Zespołu zostaną przekazane Zarządowi Dzielnicy. Na koljenym spotkaniu omówione zostaną kwestie promocji idei budżetu partycypacyjnego wśród mieszkańców dzielnicy.


Małe granty dla ngo na promocję budżetu partycypacyjnego!

Wiecie, jak ciekawie opowiedzieć warszawiakom o budżecie partycypacyjnym? Macie pomysł, jak zachęcić mieszkańców do zainteresowania się najbliższą okolicą? Szukamy organizacji pozarządowych, które chciałyby zostać ambasadorami budżetu partycypacyjnego i przybliżyć mieszkańcom ideę budżetu partycypacyjnego. Zachęcamy do składania ofert. Niezbędne informacje znajdziecie na stronie: www.ngo.um.warszawa.pl/male-granty. Dodatkowych informacji udzieli też Marek Jezierski – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – (22) 44 33 129

Na realizację zadania publicznego "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w szczególności w zakresie włączania ich w proces budżetu partycypacyjnego" w 2015 roku w ramach tzw. małych grantów dostępnych jest 100 000 zł.


DRUGIE POSIEDZENIE ZESPOŁU DS. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W DZIELNICY WILANÓW

21 października w Urzędzie Dzielnicy Wilanów odbyło się drugie posiedzenie Zespołu ds. bp. Głównymi punktami spotkania był wybór przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza Zespołu oraz dyskusja nad regulaminem pracy Zespołu. Omówiony został także harmonogram tegorocznej edycji bp i rekomendacje Zespołu dla Zarządu Dzielnicy Wilanów w sprawie realizacji bp w Dzielnicy Wilanów. Przewodniczącym Zespołu został p. Klaudiusz Ostrowski (ze strony mieszkańców), Wiceprzewodniczącą - p. Elwira Wiechecka (ze strony Urzędu), Sekretarzem - p. Katarzyna Kostrzewska (ze strony organizacji pozarządowych).

W tegorocznej edycji w Wilanowie kwota budżetu partycypacyjnego wynosi 1 mln zł. Zespół rekomenduje nie dzielić Dzielnicy na obszary terytorialne, ustalił także górny limit wartości jednego projektu. Rekomendacje zostały przekazane Zarządowi Dzielnicy.

CO NOWEGO W TRZECIEJ EDYCJI?

 • ­składanie projektów rozpocznie się wcześniej – już w listopadzie!
 • jeden projekt będzie mógł mieć aż trzech autorów
 • ­brak preselekcji – wszystkie projekty pozytywnie zweryfikowane trafią pod głosowanie
 • ­wszystkie dzielnice, które przeznaczą na budżet partycypacyjny conajmniej 1 mln ze swojego budżetu, będą musiały podzielić się na mniejsze obszary
 • nowa procedura odwoławcza – w przypadku zastrzeżeń do wyniku weryfikacji projektu, autor będzie mógł poprosić o jej powtórzenie
 • znacznie zwiększona będzie rola zespołów ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicach – oprócz swoich dotychczasowych kompetencji, zespoły będą m.in. oceniać ogólnodostępność każdego z projektów, od zespołów będzie zależeć uwzględnienie odwołania od wyniku weryfikacji
 • zmienia się sposób głosowania papierowego – oddanie papierowej karty możliwe będzie tylko osobiście w punkcie do głosowania (osoby, które ze względów zdrowotnych nie będą w stanie dotrzeć do punktu do głosowania, będą mogły oddać kartę pracownikowi urzędu w miejscu swojego zamieszkania)

HARMONOGRAM:

 • zgłaszanie projektów – od 16 listopada 2015 r. do 15 stycznia 2016 r.
 • dyskusje na projektami – od 15 lutego do 6 marca
 • weryfikacja zgłoszonych projektów – od 14 marca do 31 maja
 • losowanie kolejności projektów na listach – do 2 czerwca
 • spotkania promocyjne projektów poddanych pod głosowanie – do 24 czerwca
 • głosowanie – od 14 do 24 czerwca
 • ogłoszenie listy projektów do realizacji – do 15 lipca

ZNAMY SKŁAD DZIELNICOWEGO ZESPOŁU DS. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO 2017

Na podstawie § 50 ust. 1 Statutu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy stanowiącego załącznik nr 15 do uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 32, poz. 453 i poz. 454) oraz § 3 ust. 1 i 2 Zarządzenia nr 1299/2015  Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 15 września 2015 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania koordynatorów ds. budżetu partycypacyjnego, powoływania i uzupełniania składu osobowego zespołów ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicach, a także zakresu ich działań, w ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w zakresie budżetu partycypacyjnego, który ma być przeprowadzany w danym roku uchwlono następujący skład Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy:
1)    Pani Katarzyna Kostrzewska – przedstawiciel organizacji pozarządowej,
2)    Pani Ewa Sadowska – przedstawiciel mieszkańców,
3)    Pani Kinga Sucharzewska – przedstawiciel mieszkańców,
4)    Pani Agata Czarnecka – przedstawiciel mieszkańców,
5)    Pan Grzegorz Witkowski – przedstawiciel mieszkańców,
6)    Pan Klaudiusz Ostrowski – przedstawiciel mieszkańców,
7)    Pani Krystyna Sakowska – przedstawiciel mieszkańców,
8)    Pani Elżbieta Wiśniewska – przedstawiciel Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy,
9)    Pan Piotr Mikucki – radny Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy,
10)    Pani Sylwia Wachowska – radna Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy,
11)    Pani Joanna Szubińska-Piszczek – radna Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy,
12)    Pani Elwira Wiechecka – pracownik Wydziału Organizacyjnego dla Dzielnicy Wilanów,
13)    Pani Monika Cierniak – pracownik Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Wilanów,
14)    Pan Jakub Węgliński – pracownik Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Wilanów,
15)    Pani Krystyna Czepan – pracownik Wydziału Konserwacji i Środowiska dla Dzielnicy Wilanów,
16)    Pani Joanna Pawłowska-Koper – pracownik Wydziału Kultury, Promocji i Sportu dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Informujemy, że koordynatorem ds. budżetu partycypacyjnego w Wilanowie jest p. Aneta Wolska-Zapotoczny. Kontakt: 22 44 35 003 oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


PIERWSZE POSIEDZENIE ZESPOŁU DS. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W DZIELNICY WILANÓW ZA NAMI

7 października w sali widowiskowej Ratusza Wilanowskiego miało miejsce pierwsze spotkanie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Wilanów. Podczas spotkania odbyło się szkolenie, prowadzone przez p. Annę Petroff-Skibę z Centrum Komunikacji Społecznej. Omówiony został przebieg procesu budżetu partycypacyjnego 2017. 

Informujemy, że podpisane zostało zarządzenie nr 1400/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 października 2015 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w zakresie budżetu partycypacyjnego na rok 2017. Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/CB62FF6F-E70A-4700-AD6F-EC81931EE358,frameless.htm.

 budzet zespol2017

 

 

 


bp logo tryby

PIERWSZE POSIEDZENIE ZESPOŁU DS. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W DZIELNICY WILANÓW - ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,


Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Wilanów, które odbędzie się w dniu 7 października 2015 roku (środa) o godz. 16:30, w sali widowiskowej Urzędu Dzielnicy Wilanów. Spotkanie ma charakter otwarty - zapraszamy również mieszkańców oraz osoby zainteresowane budżetem partycypacyjnym w naszej dzielnicy. W załączniku na dole strony dostępne są dokumenty dotyczące pracy nad BP 2017 - Uchwała Zarządu Dzielnicy powołującą Zespół oraz Zarządzenie Prezydent m.st. Warszawy o powołaniu Zespołu.


 

Nabór do Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego 2017

23 września odbyły się spotkania rekrutacyjne do Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego 2017. Z ramienia NGO do pracy w Zespole zgłosiła się p. Katarzyna Kostrzewska. Mieszkańców reprezentować będą: p. Agata Czarnecka, p. Ewa Sadowska, p. Krystyna Sakowska, p. Kinga Sucharzewska, p. Klaudiusz Ostrowski, p. Grzegorz Witkowski. Gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

Zespoły ds. budżetu partycypacyjnego w każdej z dzielnic składają się z:
- 6 mieszkańców,
- 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych,
- radnych dzielnicowych (po 1 z każdego klubu),
- do 5 radnych osiedlowych,
- od 4 do 5 urzędników dzielnicowych,
- przedstawiciela Młodzieżowej Rady Dzielnicy,
- przedstawiciela Dzielnicowej Rady Seniorów.

Pełny skład Zespołu poznamy do 30 września.


 

 

III EDYCJA BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO - BP 2017


bp17Niedługo startuje trzecia edycja budżetu partycypacyjnego. Zapraszamy mieszkańców Wilanowa i działaczy organizacji pozarządowych do współpracy i zgłaszania się do dzielnicowego zespołu ds. budżetu partycypacyjnego. Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się 23 września w sali widowiskowej Urzędu Dzielnicy Wilanów ul. F. Klimczaka 2. O godz. 16.30 zapraszamy przedstawicieli NGO, o godz. 17.00 - mieszkańców.

Na podstawie § 50 ust. 1 Statutu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy stanowiącego załącznik nr 15 do uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 32, poz. 453 i poz. 454) oraz § 3 ust. 1 i 2 Zarządzenia nr 1299/2015  Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 15 września 2015 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania koordynatorów ds. budżetu partycypacyjnego, powoływania i uzupełniania składu osobowego zespołów ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicach, a także zakresu ich działań, w ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w zakresie budżetu partycypacyjnego, który ma być przeprowadzany w danym roku uchwala się, co następuje:

 

§ 1.  Powołuje się Zespół ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, zwany dalej Zespołem, w następującym składzie:

1)      Pani Katarzyna Kostrzewska – przedstawiciel organizacji pozarządowej,

2)      Pani Ewa Sadowska – przedstawiciel mieszkańców,

3)      Pani Kinga Sucharzewska – przedstawiciel mieszkańców,

4)      Pani Agata Czarnecka – przedstawiciel mieszkańców,

5)      Pan Grzegorz Witkowski – przedstawiciel mieszkańców,

6)      Pan Klaudiusz Ostrowski – przedstawiciel mieszkańców,

7)      Pani Krystyna Sakowska – przedstawiciel mieszkańców,

8)      Pani Elżbieta Wiśniewska – przedstawiciel Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy,

9)      Pan Piotr Mikucki – radny Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy,

10)  Pani Sylwia Wachowska – radna Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy,

11)  Pani Joanna Szubińska-Piszczek – radna Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy,

12)  Pani Elwira Wiechecka – pracownik Wydziału Organizacyjnego dla Dzielnicy Wilanów,

13)  Pani Monika Cierniak – pracownik Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Wilanów,

14)  Pan Jakub Węgliński – pracownik Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Wilanów,

15)  Pani Krystyna Czepan – pracownik Wydziału Konserwacji i Środowiska dla Dzielnicy Wilanów,

16)  Pani Joanna Pawłowska-Koper – pracownik Wydziału Kultury, Promocji i Sportu dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.