Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SEJM

 

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SENAT

 

Wybory Parlamentarne zarządzone na 25 października 2015 r.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Szczegółowe informacje dotyczące wyborów parlamentarnych zamieszczone są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Do dnia 2 października 2015 r. pełnomocnik wyborczy lub osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego tego komitetu wyborczego, którego listę kandydatów na posłów, lub kandydata na senatora zarejestrowano na obszarze okręgu wyborczego właściwego dla danego obwodu głosowania może zgłaszać kandydatów do obwodowych komisji wyborczych. Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych położonych na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy będą przyjmowane w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 2, pok. 103, tel. 22 443 50 52 w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w mieście stołecznym Warszawie w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. (dla komitetów wyborczych)

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w mieście stołecznym Warszawie w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. (osoby indywidualne)

 

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej dla wyborców:

  1. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. (zobacz)
  2. Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. (zobacz)
  3. Informacja o warunkach udziału w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. (zobacz)
  4. Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące rejestru wyborców (zobacz)