dzikW związku ze zgłoszeniami napływającymi od Mieszkańców w sprawie dzików żerujących na terenach zabudowanych w Dzielnicy Wilanów informujemy, że za zapobieganie wchodzeniu dzików z terenów leśnych na tereny zurbanizowane w Warszawie i zdarzeniom z ich udziałem odpowiedzialne są Lasy Miejskie – Warszawa z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 178/184, nr tel. 22 612 25 60 (biuro czynne w godz. 7.30 – 15.30). Jak należy się zachować w przypadku spotkania dzika w mieście?

 

Obecność dzików na terenie Wilanowa jest konsekwencją zawężania środowiska ich bytowania poprzez sukcesywną urbanizację pól i nieużytków oraz penetrację lasów przez mieszkańców Warszawy. Na terenie Wilanowa ustawiane są zagrody chwytne (odłownie), w celu złapania i wywiezienia tych zwierząt poza tereny miejskie. Starania służb miejskich, mających na celu ograniczenie populacji dzików, są często udaremniane z uwagi na przypadki niszczenia przedmiotowych urządzeń, a także odstraszania od nich zwierząt. Dziki bytujące w mieście nie uciekają od ludzi, z ufnością do nich podchodzą, ponieważ liczą na otrzymanie karmy. Taka reakcja zwierząt jest spowodowana dokarmianiem dzików przez część społeczeństwa. Dziki pozbawione są agresji i nie stanowią zagrożenia dla ludzi, pod warunkiem, że nie zostaną bezpośrednio sprowokowane np. przez biegające luzem i oszczekujące psy.

PROSIMY O NIEDOKARMIANIE DZIKÓW I NIEODSTRASZANIE ZWIERZĄT OD URZĄDZEŃ CHWYTNYCH.

Dziki mają słaby wzrok, dobry węch i słuch. Mogą podchodzić w poszukiwaniu pożywienia. W przypadku spotkania dzików radzimy spokojnie oddalić się z tego miejsca. W przypadku bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia spowodowanego zdarzeniem z udziałem dzików należy kontaktować się z pracownikiem Lasów Miejskich - Warszawa ds. łowiectwa, pod nr tel. 600-020-746 (telefon czynny całodobowo).