Opłata śmieciowa do 29 lipca

W poniedziałek, 29 lipca minął termin, w którym należy zapłacić za odbiór odpadów komunalnych za miesiąc lipiec.  

Każda osoba, która złożyła deklarację w Wydziale Obsługi Mieszkańców właściwego urzędu dzielnicy, otrzymała swój indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy wnieść opłatę.

W sytuacji gdy nadanie indywidualnego numeru bankowego nie było możliwe (np. deklarację wysłano listem poleconym), opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (OZGOK) należy wnosić na rachunek ogólny dzielnicy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę właściciela nieruchomości (czyli dzielnicy, w której złożono deklarację).

Ogólne konto  bankowe dla Dzielnicy Wilanów

Urząd Dzielnicy Wilanów - 12103015080000000550034085

Aby wnieść opłatę należy:
- podać dane identyfikujące (np. nazwisko i imię bądź nazwę firmy) składającego deklarację oraz miejsce zamieszkania lub siedziby;
- w tytule opłaty wpisać: OZGOK (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi);

Płatności można dokonać przelewem, kartą lub uregulować należność gotówką w kasach urzędów dzielnic, a także – bez prowizji w wybranych placówkach pocztowych na terenie całego m.st. Warszawy - pełna lista dostępna jest pod adresem:

http://czysta.um.warszawa.pl/documents/10181/0/Lista Placówek Pocztowych.pdf

Mieszkańcy mogą więc bezprowizyjnie dokonać wpłat za odbiór odpadów komunalnych w wybranych placówkach pocztowych oraz w kasach dzielnic.

NIE DOTYCZY TO WPŁAT DOKONYWANYCH W ODDZIAŁACH BANKU CITI HANDLOWY, W KTÓRYCH PROWIZJA JEST POBIERANA.