Deklaracja dostępności Serwisu internetowego Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Serwisu internetowego Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy(link otwiera się w nowej karcie).

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Brak alternatywnych tekstów dla dokumentów skanowanych.
Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego
Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.

Wyłączenia

Brak

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Standardowe oferowane przez przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera się w nowej karcie)

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Wilanów, ul. Franciszka Klimczaka 2, 02 – 797 Warszawa
Siedziba Urzędu Dzielnicy Wilanów

[Ten opis dostępności nie zawiera osobistych opinii na temat zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ale jego celem jest dokładne opisanie dostępności oraz udogodnień.]

Sposób dojazdu
Dojścia piesze są od ulic: Franciszka Klimczaka, Aleja Wilanowska, Przyczółkowa. Przejścia dla pieszych posiadają sygnalizację dźwiękową. Chodniki są częściowo podzielone na pas dla pieszych i rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku przeszkodą do pokonania jest przejście po pasach przez Aleję Wilanowską od przystanku autobusowego WILANÓW 02 oraz przez ul. Przyczółkową i Aleję Wilanowską od przystanku autobusowego WILANÓW 08 w kierunku budynków Urzędu, które składa się z kilku pasów ruchu rozdzielonych światłami o różnej sekwencji włączania.
Brak możliwości dojazdu pociągiem.

Najbliższe przystanki autobusowe: WILANÓW 01 z kierunku od ul. Królowej Marysieńki w stronę ul. Vogla: autobusy nr: 139, 163, 164, 200, 251, 264,339, 519
WILANÓW 12 przystanek końcowy z kierunku od ul. Królowej Marysieńki: autobus nr: 519 [trasa skrócona], E-2
WILANÓW 02 z kierunku od ul. Vogla w stronę ul. Królowej Marysieńki: autobusy nr: 116, 130, 139, 164, 200, 251, 317, 339, 519, E-2
Autobusy: 116, 317, 519 [trasa skrócona], E-2 rozpoczynają bieg od przystanku WILANÓW 02

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Franciszka Klimczaka w odległości 50m od budynku Urzędu. Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością w garażu podziemnym budynku.

Postój taksówek znajduje się przy ul. Franciszka Klimczaka 3 ok. 250 m od budynku Urzędu.
Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/
Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców. Dojście piesze jest równe z lekkimi nachyleniami.

Wejście bezpośrednie do sali WOM i jedyne dostępne dla interesantów w okresie pandemii znajduje się z lewej strony budynku. Dojście piesze jest równe i bez nachyleń. Z prawej strony wejścia znajduje się stojak rowerowy, a przed wejściem odbojniki drzwi przytwierdzone do chodnika, które mogą być trudne do zauważenia przez osoby słabowidzące. Wejście dostępne dla interesantów wykonane jest w postaci przedsionka z drzwiami wewnętrznymi i zewnętrznymi dwuskrzydłowymi i z siłownikami otwierającymi automatycznie prawe skrzydło (szerokość przejścia 90 cm z progiem ok. 3 cm) na zewnątrz przy wchodzeniu do budynku. Na elewacji nad drzwiami znajduje się oznakowanie wejścia z dużym napisem Wydział Obsługi Mieszkańców (WOM). Długość przedsionka 270 cm. Na podłodze znajduje się wycieraczka systemowa.
Hol wejściowy jest jasny z małym kontrastem bez oznakowania dotykowego na posadzce. Z lewej strony, wewnątrz przy wejściu znajduje się tablica dotykowa z pełną informacją o rozmieszczeniu stanowisk dla interesantów. Punkt informacyjny znajduje się z lewej strony 20 metrów od wejścia. W punkcie informacyjnym znajduje się dostęp do tłumacza języka migowego on-line [wersja mobilna]. Brak pętli indukcyjnej.

W garażu podziemnym znajduje się przejście do budynków przy ul. Klimczaka 2 i Klimczaka 4 oraz wyjście na poziom terenu, gdzie znajduje się wejście do Urzędu. Ruchoma, świetlna tablica informacyjna przekazuje podstawowe informacje o lokalizacji wydziałów. Znajduje się ona w środkowej alei komunikacyjnej i jest skierowana przodem do wjazdu do garażu. Posadzki są płaskie bez progów. Drzwi z samozamykaczami. Oznakowane kierunki poruszania się. Przy szlabanach zewnętrznych garażu i szlabanach wewnętrznych znajdują się wideo domofony do kontaktu z informacją w wejściu głównym. Z prawej strony od bramy garażu podziemnego znajdują się wejścia do budynku przy ul. F. Klimczaka 2 i do budynku przy ul. F. Klimczaka 4.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.
Dostęp do tłumacza języka migowego on-line znajduje się w informacji na sali WOM.
Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się w korytarzu bocznym w wejściem z sali WOM na wysokości punktu informacyjnego. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz i oznaczone napisem w języku Braile’a. W toalecie jest przestrzeń manewrowa. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest na wprost wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w poręcz jednostronną. Umywalka umieszczona jest po prawej stronie od wejścia. Mechanizm do zamykania drzwi jest obrotowy i niewielkich rozmiarów.
Brak windy do celów ewakuacyjnych.

Budynek Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Wilanów, ul. Franciszka Klimczaka 4, 02 – 797 Warszawa
Siedziba Urzędu Dzielnicy Wilanów i Urzędu Stanu Cywilnego

[Ten opis dostępności nie zawiera osobistych opinii na temat zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ale jego celem jest dokładne opisanie dostępności oraz udogodnień.]

Sposób dojazdu
Budynek Urzędu znajduje się przy ulicy Franciszka Klimczaka 4
Sposób dojazdu zgodny z opisem z adresu Klimczaka 2

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Franciszka Klimczaka w odległości 100 m od budynku Urzędu. W garażu podziemnym budynku brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.
Postój taksówek znajduje się przy ul. Franciszka Klimczaka 3 ok. 150 m od budynku Urzędu.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/
Wejście do budynku i strefa obsługi klienta

Dojście piesze jest równe z lekkimi nachyleniami. Wejście główne znajduje się w części środkowej budynku. Na elewacji z lewej strony wejścia znajduje się tablica Urzędu Miasta. Przed drzwi znajdują się odbojniki przytwierdzone do chodnika, które mogą być trudne do zauważenia przez osoby słabowidzące. Wejście dostępne dla interesantów wykonane jest w postaci przedsionka z drzwiami zewnętrznymi i wewnętrznymi dwuskrzydłowymi i z siłownikami otwierającymi automatycznie prawe skrzydło (szerokość przejścia 90 cm z progiem 3 cm) na zewnątrz przy wchodzeniu do budynku. Długość przedsionka 270 cm. Na podłodze znajduje się wycieraczka systemowa. Hol wejściowy jest jasny z kontrastem ścian i wykończenia na poziomie średnim. Brak oznakowania dotykowego na posadzce. Punkt informacyjny jest z lewej strony wejścia. Brak pętli indukcyjnej oraz brak dostępu do tłumacza języka migowego on-line. W holu znajduje się także dźwig osobowy, którym można zjechać na parking podziemny lub wjechać na piętra 1,2,3 do wydziałów Urzędu, DBFO i Straży Miejskiej.

Parter: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń, Urząd Stanu Cywilnego
1 piętro: Straż Miejska
2 piętro: Straż Miejska
3 piętro: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, Zespół Obsługi Rady Dzielnicy

W garażu podziemnym znajduje się przejście do budynków przy ul. Klimczaka 2 i Klimczaka 4. Ruchoma, świetlna informacyjna tablica, przekazuje podstawowe informacje o lokalizacji wydziałów. Znajduje się ona w środkowej alei komunikacyjnej i jest skierowana przodem do wjazdu do garażu. Posadzki są płaskie bez progów. Drzwi z samozamykaczami. Oznakowane kierunki poruszania się. Przy szlabanach zewnętrznych garażu i szlabanach wewnętrznych znajdują się wideo domofony do kontaktu z informacją w wejściu głównym. Z prawej strony od bramy garażu podziemnego znajdują się wejścia do budynku przy ul. F. Klimczaka 2 i do budynku przy ul. F. Klimczaka 4.
Korytarze na piętrach są szerokości nie mniejszej niż 1,5 m pokryte wykładziną dywanową przyklejoną do podłoża i nie posiadają progów. Korytarze wydzielone są szklanymi drzwiami przeciwpożarowymi z samozamykaczem, bez mechanizmów ułatwiających otwieranie. Szklane drzwi przejściowe są przezroczyste i nie posiadają oznakowań. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami, a drzwi wyposażone są w powszechnie stosowane klamki typu L. Ościeżnice drzwi i ich powierzchnie o małym kontraście z kolorem ścian.
Schody o szerokości powyżej 1,2 m i szerokości spocznika powyżej 1,5 m. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Oznakowania poziomej krawędzi schodów znajdują się na wszystkich piętrach na pierwszym i ostatnim stopniu każdego biegu schodów. Bieg schodów z poziomu garażu podziemnego na poziom parteru posada podwójne poręcze, które nie są przedłużone na spocznik. Poręcze posiadają przekrój prostokątny. Posadzka ceramiczna bez wykończenia antypoślizgowego.
Jeden dźwig osobowy dostępny z poziomu garażu podziemnego na parter przy informacji i na pozostałe piętera budynku. Przyciski płaskie z wypukło zaznaczonym numerem piętra alfabetem tradycyjnym, brak oznakowania alfabetem Braille'a. Komunikaty dźwiękowe informują o numerze piętra i kierunku jazdy windy. Kabiny o wymiarach 130 cm szerokości na 150 cm długości z lustrem naprzeciw wejścia i
ograniczoną możliwością manewrowania wózkiem standardowym. Korytarz przed kabiną na każdym piętrze z przestrzenią manewrową dla każdego typu wózka.
Brak pętli indukcyjnych w budynku.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń Urzędu
Brak dostępu do tłumacza języka migowego on-line.
Brak innych sposobów porozumiewania się.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze w korytarzu z lewej strony windy. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz i oznaczone napisem w języku Braile’a. W toalecie jest przestrzeń manewrowa. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest na wprost wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w poręcz jednostronną. Umywalka umieszczona jest po prawej stronie od wejścia. Mechanizm do zamykania drzwi jest obrotowy i niewielkich rozmiarów.
Na każdym piętrze znajduje się jedna toaleta dla osób z niepełnosprawnością zlokalizowana w korytarzu z lewej strony windy. Drzwi bez samozamykacza i bez oznaczenia napisem języku Braile'a. W toalecie znajduje się przestrzeń manewrowa. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa wyposażona w poręcz jednostronną umieszczona jest na prawo od wejścia, a umywalka na lewo od wejścia. Mechanizm do zamykania drzwi jest obrotowy i niewielkich rozmiarów.
Sala obrad Rady Dzielnicy jest oznakowana tabliczką i napisem nad drzwiami. Dostępna przestrzeń manewrowa dla wózka standardowego.
Brak windy do celów ewakuacyjnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

możliwość ustawienia trybu nocnego;
możliwość ustawienia wysokiego kontrastu w różnych konfiguracjach barw;
możliwość przełączenia na szeroki układ strony;
możliwość zwiększania i zmniejszania czcionki.

Inne informacje i oświadczenia