Wykaz garaży

„Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.), Członkowie Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy (Pełnomocnicy) informują, że na okres 21 dni tj. od dnia 12.12.2018 r. do dnia 02.01.2019 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Dzielnicy Wilanów przy ul. F. Klimczaka 2 w Warszawie, wywieszony został do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia do lat 3”.

Wykaz

znak: WA.ZUZ.6.421.878.2018.KAK z dnia 05.12.2018 r.

znak: BM-WWO-DO.6833.93.2018.WKO z dnia 07.12.2018 r.

Sygn. akt V RNs 1150/18