znak: UD-XV-WAB-RU.6733.26.2018.ARY z dnia 18 października 2018 r.

sygn. Km 28225/17

znak: UD-XV-WAB-RU.6733.16.2018.MMI z dnia 12 października 2018 r.

znak: WOOŚ-II.420.156.2018.MPR.9 z dnia 08 października 2018 r.