Uchwała

Sygn. akt III RC 202/17 z 19.11.2018 r.

Informacja o nowym obowiązku składania oświadczeń dotyczących opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

sygn. akt XVI Ns 762/17

Obwieszczenie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego z 04.09.2018