znak: OŚ-IV-UII.6220.120.2017.SPA (nr pisma w sprawie: 29) z 12 marca 2018 r.

znak: BM-SP-GSP-III.6853.128.2016.AKL z dnia 13 marca 2018 r.

Decyzja

znak: UD-XV-WAB-RU.6733.18.2017.MMI z dnia 14 marca 2018 r.

znak: UD-XV-WAB-RU.6733.3.2018.MMI z dnia 12 marca 2018 r.