znak:

BM-WWO-DO.6833.92.2018.WKO z 28.11.2018 r.

BM-WWO-DO.6833.261.2017.WKO z 28.11.2018 r.

sygn. Km 9888/13

znak: UD-XV-WAB-RU.6733.28.2018.JDA z 26.11.2018 r.

znak: UD-XV-WAB-RU.6733.27.2018.JDA z 23.11.2018 r.

Uchwała