„Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.), Członkowie Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy (Pełnomocnicy) informują, że na okres 21 dni tj. od dnia 01.04.2019 r. do dnia 22.04.2019 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Dzielnicy Wilanów przy ul. F. Klimczaka 2 w Warszawie, wywieszony został do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 3 lat”.

Wykaz

Ogłoszenie

znak: BM-WWO-DO.6853.143.2018.KSI z 20.03.2019 r.

Sygn. akt: VIII GCo 220/18

Sygn. akt III Nsm 200/18 z 15.03.2019 r.