znak: UD-XV-WAB-RU.6733.10.2018.ARY z dnia 20 marca 2018 r.

znak: OŚ-IV-UII.6220.144.2017.WKA (nr pisma w sprawie: 12) z dnia 13 marca 2018 r.

znak: OŚ-IV-UII.6220.101.2017.EMA (nr pisma w sprawie: 35) z dnia 12 marca 2018 r.

znak: OŚ-IV-UII.6220.120.2017.SPA (nr pisma w sprawie: 29) z 12 marca 2018 r.

znak: BM-SP-GSP-III.6853.128.2016.AKL z dnia 13 marca 2018 r.