Sygn. Km 269/17

znak: AM-IN.6740.6.2018.AWA z dnia 19 kwietnia 2018 r.

znak: UD-XV-WAB-RU.6733.7.2018.ARY z dnia 16 kwietnia 2018 r.

znak: SPN-II.7570.5.36.2017.KP z dnia 12 kwietnia 2018 r.

znak: OŚ-IV-UII.6220.144.2017.WKA (nr pisma w sprawie: 17) z dnia 10 kwietnia 2018 r.