znak: UD-XV-WAB-RU.6733.11.2018.JDA z dnia 15 marca 2018 r.

znak: OŚ-IV-UII.6220.102.2017.EMA (nr pisma w sprawie: 33) z dnia 13 marca 2018 r.

znak: UD-XV-WAB-RU.6733.10.2018.ARY z dnia 20 marca 2018 r.

znak: OŚ-IV-UII.6220.144.2017.WKA (nr pisma w sprawie: 12) z dnia 13 marca 2018 r.

znak: OŚ-IV-UII.6220.101.2017.EMA (nr pisma w sprawie: 35) z dnia 12 marca 2018 r.