znak: WA.ZUZ.6.421.581.2018.AZ z dnia 11 września 2018 r.

Obwieszczenie

Informacja

znak: OŚ-IV-UII.6220.120.2017.SPA (nr pisma w sprawie: 64) z dnia 11 września 2018 r.

UD-XV-WAB-RU.6733.24.2018.ARY

Obwieszczenie komornicze o terminie opisu i oszacowania garażu

OŚ-IV-UI-SPA-76242-230-110-10