znak: UD-XV-WAB-RU.6733.26.2018.ARY z dnia 15 listopada 2018 r.

znak: UD-XV-WAB-RU.6733.16.2018.MMI z dnia 09 listopada 2018 r.

sygn. Km 2192/16

sygn. Km 2709/16

sygn. Km 920/18