Badania te są częścią diagnostyki w zakresie położnictwa i ginekologii  w  ramach funkcjonujących Poradni „K” i realizowane są jako działania profilaktyczne, bądź są elementem postępowania leczniczo – kontrolnego. Badania cytologiczne raka szyjki macicy dla mieszkanek Wilanowa, mogą być wykonane w wymienionych placówkach w ramach dwóch postępowań: zakontraktowanego w NFZ Programu profilaktyki raka szyjki macicy, który ma charakter przesiewowy i skierowany jest do pacjentek w wieku 25-59 lat oraz diagnostyki cytologicznej zabezpieczonej dla wszystkich innych pacjentek, które nie kwalifikują się do tegoż programu.

Diagnostyka mammograficzna dla pacjentek z terenu Wilanowa zabezpieczona jest przez SZPZLO Warszawa-Mokotów w ramach umowy zawartej ze Szpitalem Ginekologiczno – Położniczym im. Świętej Rodziny przy ul. Madalińskiego 25, w którym to pacjentki wyżej wymienionych poradni mogą mieć wykonane badania  w ramach ubezpieczenia w NFZ.