Program profilaktyki raka szyjki macicy skierowany jest do kobiet w wieku  od 25 do 59 lat. Badania prowadzone są raz na trzy lata.   
Rak szyjki macicy jest drugim, co do częstości występowania nowotworem u kobiet w Polsce. Rocznie choroba ta dotyka ok. 4 tysięcy kobiet, blisko 2 tysiące Polek umiera z tego powodu.
W wyniku przeprowadzenia badania cytologicznego można wykryć zmiany przedrakowe i raka we wczesnym okresie. Rozwój raka inwazyjnego poprzedza stosunkowo długi okres zmian przedrakowych, dlatego tak ważne jest wczesne wykrycie zmian przedrakowych, które pozwoli na szybkie podjęcie odpowiedniego leczenia,  powstrzyma dalszy rozwój choroby i umożliwi całkowite wyleczenie.
              
Program profilaktyki raka piersi jest skierowany do w wieku 50 -  69 lat, które nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy i u których wcześniej nie zdiagnozowano zmian nowotworowych o  charakterze złośliwym.  .
Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi 20 % wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe u Polek. Najważniejszym czynnikiem wpływającym w istotnym stopniu na wyniki leczenia jest jak najwcześniejsze wykrycie nowotworu. Głównym założeniem jest więc  zmniejszenie umieralności kobiet z powodu raka piersi.
Panie z określonych grup wiekowych mogą zgłaszać się z dowodem ubezpieczenia, bez skierowania do jednej z wymienionych placówek, dostępnych na stronie internetowej www.nfz-warszawa.pl

W razie pytań prosimy o kontakt z Sekcją Programów Profilaktycznych Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ tel. 22 582 80 20.