Dzieci chcą rozmawiać z rodzicami na tematy związane z seksualnością i poznać ich punkt widzenia – oczekują informacji o seksualności i o uczuciach rodziców z tym związanych.
Nie na wszystkie pytania dzieci należy czekać – o niektórych sprawach dzieci powinny się dowiedzieć zanim zaczną pytać, jak np.: zły dotyk, objawy i konsekwencje dojrzewania.
Otwartość rodzica na pytania dziecka i nagradzanie za zadawane pytania to sygnały dla dziecka o gotowości niesienia wsparcia w radzeniu sobie z trudnymi sprawami.
Jeśli dorosły nie zna odpowiedzi na pytanie - zamiast zmieniać temat warto jej poszukać samodzielnie lub wspólnie z dzieckiem właściwym źródle.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom rodziców Centrum Medycyny Dziecięcej MEDINTEL proponuje spotkanie/warsztaty z psychologiem dziecięcym.

Warszaty przeznaczone są dla rodziców dzieci poniżej 6. roku życia.

Podczas warszatów dowiesz się:
•    jakie pytania z zakresu seksualności dzieci zadają najczęściej,
•    jak odpowiedzieć na te pytania,
•    jak właściwie reagować, aby przekazywać właściwą wiedzę dotyczącą seksualności, uczyć dziecko prywatności, wspierać jego prawidłowy rozwój, zadbać o jego potrzeby, ochraniać dziecko przed ryzykiem krzywdzenia,
•    co powinien wiedzieć żłobkowicz i przedszkolak,

Uczestnicząc w warsztatach poznasz także:
•    zasady odpowiadania na pytania zadawane przez małe dzieci,
•    przebieg rozwoju seksualnego dziecka,
•    przejawy i formy dziecięcego erotyzmu,
•    przykłady zachowań będących powodem do niepokoju,
oraz zdobędziesz wiedzę na temat wybranych zachowań seksualnych dzieci – będziesz miał okazję porozmawiać o tym jak je odbierać i rozumieć, jak o nich rozmawiać z dzieckiem.