1. Profilaktyka raka szyjki macicy

 Zasady uczestnictwa: w ramach programu wykonujemy badania cytologiczne dla kobiet w przedziale wiekowym 25-59 lat.
Program jest realizowany przez SZPZLO Warszawa-Mokotów w Poradniach Ginekologiczno-Położniczych w:
•    Przychodnia Lekarska, ul. Przyczółkowej 33, tel. 22 7641 34 02
•    Przychodnia Lekarska, ul. Kostki-Potockiego 20, tel. 22 736 80 10
•    Przychodnia Lekarska, ul. Chełmska 13/17, tel. 22 841 89 91
•    Przychodnia Lekarska, ul. Soczi 1, tel. 22 642 69 33
•    Przychodnia Lekarska, ul. Jadźwingów 9, tel. 22 843 49 59
•    Przychodnia Lekarska, ul. Malczewskiego 47a, tel. 22 844 13 76
•    Przychodnia Lekarska, ul. Dąbrowskiego 75a, tel. 22 845-38-63

2. Program opieki zdrowotnej nad KOMBATANTAMI.
Zasady uczestnictwa: zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na terenie m.st. Warszawy oraz zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich.
Program jest realizowany w Przychodni Lekarskiej (dla Kombatantów), Warszawa, ul. Litewska 11/13, tel. 22 622-65-60

3. Program edukacyjno-psychoterapeutyczny dla osób uzależnionych od hazardu, osób z zaburzeniami kontroli w zakresie gospodarowania własnymi środkami finansowymi i ich rodzin.

4. Program Terapii Uzależnienia


5. Program Terapii Współuzależnienia

6. Psychoterapia Dorosłych Dzieci Alkoholików
Programy Realizowane są w Poradni  Terapii  Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia, Warszawa  Ul. Belgijska 4, Tel. 22 845 46 49.

7. Program terapii dla osób używających szkodliwie/uzależnionych od komputera oraz ich rodzin.


8. Program terapeutyczny polegający na udzielaniu świadczeń zdrowotnych i świadczeniu innych usług młodzieży z problemami alkoholowymi i ich rodzinom „POZA ILUZJĄ”.
Programy realizowane są w Młodzieżowej Poradni Profilaktyki i Terapii "POZA ILUZJĄ", Warszawa, ul. Dąbrowskiego 75a, tel. 022 844-94-61


9.  Z dniem 1 czerwca br., w Przychodni Lekarskiej przy ulicy Przyczółkowej  33 rozpoczyna działalność Gabinet Promocji Zdrowia, który będzie prowadził działalność edukacyjną w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób w każdy czwartek w godzinach 11:00 – 13:00.