Szpital Medicover, Al. Rzeczypospolitej 5, (Miasteczko Wilanów),
tel. 500-900-543, www.szpitalmedicover.pl

1.    Leczenie szpitalne w zakresie:
a) Kardiologia – zaburzenia rytmu serca, choroby niedokrwienne serca, koronarografia, angioplastyka, leczenie ostrych zespołów wieńcowych, wszczepienie i wymiana rozrusznika.
b) Chirurgia ogólna – usunięcie pęcherzyka żółciowego, usunięcie wyrostka robaczkowego a także operacje przepukliny, choroby górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, również operacje naczyniowe jak tętniaki czy by-passy, operacje naprawcze tętnic kończyn, żylaków kończyn dolnych, operacje udrożnienia tętnic czy w końcu leczenia zakrzepicy żylnej i inne.
c) Chirurgia onkologiczna – pełen zakres usług w obrębie przewodu pokarmowego, choroby nowotworowe piersi u kobiet, choroby nowotworowe w obrębie klatki piersiowej, a także zabiegi i operacje w obrębie tarczyc
i przytarczyc, a także inne choroby nowotworowe wymagające leczenia operacyjnego.
d) Ortopedia i traumatologia narządów ruchu – artroskopia lecznicza, artroskopia z użyciem implantów, rekonstrukcje więzadła krzyżowego, endoprotezoplastyka stawów biodrowych i kolanowych, leczenie uszkodzeń ścięgien (np. rekonstrukcja ścięgna Achillesa, więzadła rzepki) i inne..
e) Ginekologia i ginekologiia onkologiczna – histeroskopowe i laparoskopowe zabiegi na żeńskich narządach rodnych takie jak polipy, mięśniaki, torbiele zrosty, operacje w nietrzymaniu moczu u kobiet jak i zabiegi diagnostyczno
– lecznice.
2.  Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczna:
a)  Badania Rezonansu magnetycznego
b)  Badania Tomografii Komputerowej
3.  Programy Profilaktyczne:
a) Program profilaktyki raka piersi etap podstawowy w pracowni stacjonarnej – badania mammografii u kobiet w przedziale wiekowym pomiędzy 50 a 69 rokiem życia, które w przeciągu ostatnich dwóch lat nie korzystały z takiego badania w ramach programu.

NZOZ Przychodnia Zdrowia Wilanów, ul. Sarmacka 10 c/b,
tel. 22 526 13 20, www.przychodniawilanow.pl

1. Podstawowa opieka medyczna (internistyczna i pediatria)
2. Konsultacja Endokrynologiczna
3. Konsultacja urologa

Przychodnia Lekarzy Rodzinnych Citymed, Marconich 9 lok.1-2, Warszawa,
tel. 22 550 61 50, www.citymed.waw.pl

1. Bezpłatne usługi podstawowej opieki zdrowotnej; lekarz pierwszego kontaktu, pielęgniarka środowiskowa, położna
2. Profilaktyka chorób układu krążenia dla osób w wieku 35, 40, 45,50 i 55 lat, u których dotychczas nie została rozpoznana choroba układu krążenia i które w ostatnich pięciu latach nie korzystały  ze świadczeń udzielanych w ramach powyższego programu. Program obejmuje dwie wizyty lekarskie. Pierwsza wizyta to zebranie wywiadu, zlecenie oznaczenia lipidogramu poziomu glukozy we krwi oraz pomiar ciśnienia tętniczego. Na drugiej wizycie lekarz dokonuje badania przedmiotowego pacjenta a na podstawie wyników badań dokonuje oceny ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych i edukuje pacjenta
3. Profilaktyka gruźlicy. Adresatami są osoby dorosłe, które w dotychczasowym wywiadzie nie maja rozpoznanej gruźlicy.

Wilmed, Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, ul. Lentza 35,
tel. 22 651 98 60, www.wilmed.pl

  • konsultacje dermatologiczne/ bez skierowania/ - konsultacje - wtorek i czwartek
  • konsultacje proktologiczne/ ze skierowaniem / - konsultacje wtorek, czwartek i piątek
  • chirurgia onkologiczna / ze skierowaniem/ - konsultacje w piątki.

Prywatny instytut Zdowia i Urody, ul. Sobieskiego 18, tel. 22 651 66 86,
www.inst-zdrowia.vis.pl
– nie realizuje bezpłatnych świadczeń

Med.-Max Prywatna Specjalistyczna Przychodnia dla Dzieci, ul. Wiertnicza 124,
tel. 22 642 69 84, www.med-max.waw.pl
– nie realizuje bezpłatnych świadczeń

Przychodnia Specjalistyczna Esculap, Al.Wilanowska 9 lok U 1i 2,
tel. 22 407 60 77,
www.przychodniaesculap.pl – nie realizuje bezpłatnych świadczeń.