b_450_0_16777215_00_images_plakat_A2_cytologia_i_mamo_2012_NL.jpgWojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywanie Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Maciciy na podstawie umowy z Ministerstwem Zdrowia w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, prowadzi działania mające na celu promocję badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania raka szyjki maciciy oraz raka piersi na terenie województwa mazowieckiego.