Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej- Curie w Warszawie
Dzień Matki
Biała Sobota, dn. 26 maja 2018 r.

W związku z obchodami Dnia Matki Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie zaplanowało zorganizowanie akcji profilaktyczno-edukacyjnej dla mieszkańców Warszawy i okolic.
Wydarzenie, zwane także Białą Sobotą, zaplanowano na dzień 26 maja 2018 roku. Akcja odbędzie się w budynku Centrum Profilaktyki Nowotworów przy ul. Roentgena 5 w godzinach między 9.00 a 14.00.
Tego dnia osoby ubezpieczone będą miały możliwość skorzystania z szerokiego zakresu badań i konsultacji.
Badania skierowane w szczególności do kobiet:
 Panie w wieku między 25 a 59 rokiem życia zapraszamy na profilaktyczne badanie cytologiczne;
 Panie w wieku między 50 a 69 rokiem życia które, w ciągu ostatnich dwóch lat nie wykonały profilaktycznej mammografii, zapraszamy na badanie piersi mammografem;
Pozostałe badania i konsultacje:
 udzielane będą porady dla osób chcących rzucić palenie tytoniu;
 dokonywany będzie pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu, ciśnienia tętniczego oraz poziomu cukru we krwi;
 udzielane będą porady przez dietetyka;
 udzielane będą porady przez lekarza onkologa;
 prowadzone będą działania edukacyjne w zakresie badań profilaktycznych (w tym nauka techniki samobadania piersi) oraz prewencji pierwotnej nowotworów;
Podczas akcji przedstawiciele Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wydawać będą osobom zainteresowanym dane dostępowe do konta w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (ZIP) oraz Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).
Panie ze Stowarzyszenia Amazonki Centrum będą uczyły na fantomach samobadania piersi.
W celu rejestracji na badania niezbędny jest dowód osobisty. Badania skierowane są do osób ubezpieczonych.
Informacja pod numerem telefonu: 22 546 31 12.

 

Przekazujemy informację o ofercie programów kierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie realizowanych w 2018 r. na terenie m.st. Warszawy.
Wykaz miejsc, w których można uzyskać pomoc na terenie m.st. Warszawy w 2018 r. dostępny jest na stronie miasta:
http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/przeciwdzialanie-przemocy/gdzie-znalezc-pomoc

Informujemy o uchwale Zarządu Dzielnicy Wilanów ws zatwierdzenia planów pracy Środowiskowego Domu Samopomocy typu A B z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyczółkowej 27a, prowadzonego przez Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi". 

b_420_0_16777215_0_0_images_plakaty_WDSA.PNGJuż 2 kwietnia rozpoczynają się pierwsze Warszawskie Dni Świadomości Autyzmu. Spotkania ze specjalistami, seanse filmowe, iluminacja budynków i mostu, tramwaj edukacyjny to wydarzenia mające przybliżyć warszawiakom problematykę autyzmu. - Od dziesięciu lat, 2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Jednak w Warszawie będziemy mówić o autyzmie przez ponad dwa tygodnie. Wszystko po to, aby jak najwięcej osób dowiedziało się o tym zaburzeniu i formach pomocy. Najważniejsza jest wczesna diagnoza i wsparcie. Temat jest bardzo ważny – w naszych przedszkolach i szkołach jest coraz więcej dzieci, u których zdiagnozowano autyzm – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy.
- Zachęcamy do zdobywania i dzielenia się wiedzą na temat autyzmu – wyjaśnia Joanna Grochowska, wiceprezes Fundacji SYNAPSIS – Mimo, że większość Polaków słyszała o autyzmie, to jednak wciąż niewielka część społeczeństwa potrafi np. poprawnie wskazać jego objawy. A przecież wczesna diagnoza, to dla dziecka szansa na samodzielne życie. Temu służy m.in. prowadzony przez nas Program Wczesnego Wykrywania Autyzmu „Badabada”. Na stronie www.badabada.pl rodzice mogą sprawdzić, czy ich maluch rozwija się prawidłowo.

b_420_0_16777215_0_0_images_warszawa-dostpna.jpg