W 2013 roku Stowarzyszenie OPTA prowadzi w Zespole Szkół  Nr 2 im. Wandy Rutkiewicz i w Zespole Szkół Nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego na terenie Dzielnicy Wilanów program profilaktyczny „Razem – bezpieczne i zdrowo, program profilaktyczno – edukacyjny z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy, w tym przemocy w rodzinie, skierowany do dzieci i młodzieży, rodziców/opiekunów, kadry pedagogicznej wilanowskich placówek oświatowych oraz mieszkańców Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy”.

Wystartowała ogólnopolska akcja pomocy hospicjom zatytułowana – W$P1ERAJMY HOSP1CJA. Każdy z nas może pomóc, zarówno wspierając finansowo wybraną placówkę, jak również pomagając w promocji tego serwisu, tak aby informacja ta dotarła do jak największej liczby osób. Więcej informacji.

Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia  dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi  i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2013 roku. Treść uchwały znajduje się w załączniku.

Załączniki:
Download this file (2.Uchwała ogłoszeni konkursu.doc)uchwała_zarzadu_499[ ]167 kB

Czytaj więcej: Mój dom Wilanów - kolejne...Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy zaprasza na spotkanie warsztatowe Zespołu Wdrożeniowego „Programu Wspierania Rodziny i Społeczeństwa Obywatelskiego Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na lata 2012 – 2015” stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXII/55/2012 Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 11 stycznia 2012 r.  Spotkanie odbędzie się 11 marca 2013 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, ul. Stanisława Kostki Potockiego 11,  02 – 958 Warszawa.

Czytaj więcej: Konsultacje społeczneChcesz zrobić coś w swojej okolicy? Masz pomysł na konkretne działanie? Dowiedz się więcej na temat inicjatywy lokalnej! WIĘCEJ INFORMACJI

Inicjatywa lokalna to jedna z form współpracy Miasta Stoecynego z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania określonych zadań na rzecz społeczności lokalnej. Przygotowujemy właśnie zapisy regulujące zasady tej współpracy w Warszawie. Zapraszamy do udziału w konsultacjach. www.konsultacje.um.warszawa.pl