b_420_0_16777215_0_0_images_Zdjecia_AK_przemoc_plakat_kolor_21042020.png

Mieszkańcy Wilanowa,

Miasto Stołeczne Warszawa przygotowało akcję mającą na celu rozpowszechnienie informacji dot. oferty pomocy w sytuacji wystąpienia przemocy w rodzinie w okresie epidemii.  

Sytuacja ograniczenia możliwości przemieszczania się i zalecenie przebywania w domach, to szczególnie trudny czas dla osób doznających przemocy w rodzinie, dlatego niezmiernie ważne jest dotarcie z ofertą pomocy do osób potrzebujących.

 

Uprzejmie prosimy o niepozostawanie obojętnym i włączenie się do akcji poprzez przekazanie informacji np. osobom potrzebujących w najbliższej okolicy.

 

Więcej informacji znajdziecie >> TUTAJ.

 

b_420_0_16777215_0_0_images_Zdjecia_AK_2_plakat_kolor_www.jpg

W dniu 30 marca br. Prezydent m.st. Warszawy podpisał zarządzenie nr 469/2020 w sprawie powołania Systemu Wsparcia "Warszawa Wspiera", którego celem jest realizacja pomocy osobom pozostającym w przymusowej kwarantannie oraz pomoc mieszkańcom pozostającym w dobrowolnej izolacji lub potrzebującym wsparcia w związku z COVID-19. W naszej dzielnicy powstał Dzielnicowy Zespół "Warszawa Wspiera", którego zadaniem jest organizowanie i realizowanie działań wspierających mieszkańców Dzielnicy Wilanów, w szczególności tych, którzy są najbardziej narażeni. Zespół ma na celu zbieranie informacji od mieszkańców Dzielnicy Wilanów i organizację wsparcia w robieniu niezbędnych zakupów spożywczo – higienicznych oraz wyniesieniu śmieci, by osoby szczególnie zagrożone mogły nie wychodzić z domu, zgodnie z aktualnymi wytycznymi. Dzielnicowy Zespół „Warszawa Wspiera” zaprasza do współpracy i wspólnego działania na rzecz najbardziej zagrożonych mieszkańców, w tym tych do dziś aktywnych (samodzielnych), a jednocześnie w obecnej sytuacji unieruchomionych w swoich mieszkaniach z powodu zagrożenia. Urząd Dzielnicy Wilanów poszukuje podmiotów i organizacji pozarządowych, które chciałyby dołączyć do powyższych działań.

Więcej informacji w Wydziale Spraw Społecznych i Świadczeń pod nr tel: 22 443 49 55, 22 443 49 53, 22 443 49 58 i adresami e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że od 16 marca 2020 r. SZPZLO Warszawa-Ochota utworzył na terenie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, w budynku Przychodni Rejonowo -Specjalistycznej przy ul. Sosnkowskiego 18 Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży.

Pacjentami oddziału są dzieci i młodzież do 18 roku życia potrzebujący kompleksowej pomocy psychiatrycznej i psychologicznej, których stan zdrowia nie wymaga całodobowej hospitalizacji.

W oddziale udzielane są kompleksowe świadczenia obejmujące diagnostykę, leczenie i rehabilitację dzieci i młodzieży do 18 roku życia z zaburzeniami psychicznymi i psychotycznymi ze znacznymi, zagrażającymi lub utrwalonymi zaburzeniami funkcjonowania życiowego oraz konsultacje edukacyjne dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zapisy odbywają się na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży lub lekarza szpitalnego oddziału psychicznego pod nr telefonu +48 517-322-387.

 

30 września 2019 r. rozpoczynamy realizację Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz Miasta Stołecznego Warszawy.

Co jest celem Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019?

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

  • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
  • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

lub osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (bądź równoważnym), którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami.

Z jakich form wsparcia można skorzystać?

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane będą w trzech modułach:

Moduł I - Usługi opieki wytchnieniowej realizowane w miejscu zamieszkania osoby korzystającej;

Moduł II - Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w mieszkaniu chronionym w formie pobytów 7 lub 14 dniowych, jako rozszerzenie usług opiekuńczych;

Moduł III - Usługi opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać wsparcie?

Od 30 września 2019 r. możesz złożyć wniosek do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej, w przypadku zamieszkania na terenie dzielnicy Wilanów do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów z siedzibą przy ul. Przyczółkowej 27a.
Nabór wniosków na usługi w ramach Modułu II trwa od 30 września 2019 r. do 8 października 2019 r.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 będzie realizowany do końca 2019 r.

Więcej informacji: www.politykaspoleczna.um.warszawa.pl, na stronach internetowych miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic.

Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej z siedzibą przy ul. 6-go sierpnia 1/5 w Warszawie, oferuje swoją nieodpłatną pomoc mieszkańcom Warszawy będącym w sytuacji:

  • utraty, żałoby,
  • kryzysu rodzinnego i małżeńskiego,
  • zagrożenia samobójstwem,
  • oświadczenia przestępstwa,
  • wypadków i katastrof,
  • przemocy seksualnej,
  • przemocy w rodzinie.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w podanym linku