Wystartowała ogólnopolska akcja pomocy hospicjom zatytułowana – W$P1ERAJMY HOSP1CJA. Każdy z nas może pomóc, zarówno wspierając finansowo wybraną placówkę, jak również pomagając w promocji tego serwisu, tak aby informacja ta dotarła do jak największej liczby osób. Więcej informacji.

Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia  dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi  i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2013 roku. Treść uchwały znajduje się w załączniku.

Załączniki:
Download this file (2.Uchwała ogłoszeni konkursu.doc)uchwała_zarzadu_499[ ]167 kB

mj dom.JPGUrząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy zaprasza na spotkanie warsztatowe Zespołu Wdrożeniowego „Programu Wspierania Rodziny i Społeczeństwa Obywatelskiego Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na lata 2012 – 2015” stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXII/55/2012 Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 11 stycznia 2012 r.  Spotkanie odbędzie się 11 marca 2013 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, ul. Stanisława Kostki Potockiego 11,  02 – 958 Warszawa.

ikonka_paragraf_o.jpgChcesz zrobić coś w swojej okolicy? Masz pomysł na konkretne działanie? Dowiedz się więcej na temat inicjatywy lokalnej! WIĘCEJ INFORMACJI

Inicjatywa lokalna to jedna z form współpracy Miasta Stoecynego z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania określonych zadań na rzecz społeczności lokalnej. Przygotowujemy właśnie zapisy regulujące zasady tej współpracy w Warszawie. Zapraszamy do udziału w konsultacjach. www.konsultacje.um.warszawa.pl

Od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. środowiskowy dom samopomocy typu AB dla osób przewlekle psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo położony na terenie Dzielnicy Wilanów jest prowadzony przez Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” z siedzibą
w Warszawie przy  ul. Równej 10/3. Zadanie jest realizowane dzięki finansowaniu ze środków Wojewody Mazowieckiego przekazanych za pośrednictwem Urzędu m.st. Warszawy.

Celem połączonej placówki jest rozszerzanie zakresu samodzielności życiowej beneficjentów  t.j. pomoc w realizacji potrzeb i pełnieniu ról osobistych i społecznych oraz integracja dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i chorobami psychicznymi.

Szeroka oferta działań i zajęć znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi” www.sds-wilanow.otwartedrzwi.pl