W kwietniu 2020 roku ruszyła kampania społeczna „Za drzwiami”, która zwraca uwagę na potrzebę reagowania w sytuacjach krzywdzenia dzieci podczas społecznej kwarantanny. Akcję prowadzi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Jak tłumaczą organizatorzy, izolacja chroni przed chorobą, ale nie przed krzywdzeniem i wykorzystywaniem seksualnym, zwłaszcza dzieci. Osoby doświadczające przemocy bywają uwięzione w jednym domu ze sprawcą. Potwierdzają to obserwacje z bieżącej pracy fundacji.

„W prowadzonym przez nas od 11 lat Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 to właśnie tegoroczny marzec był rekordowy pod kątem liczby odebranych wiadomości i podejmowanych przez konsultantów interwencji chroniących zdrowie lub życie dzieci" – zauważa dr Monika Sajkowska, prezes zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Jak tłumaczy, ludzie często nie reagują, bo boją się, że oskarżą kogoś niesłusznie albo że podjęte działania będą nieskuteczne. „Tymczasem w wielu sytuacjach dziecko może uratować właśnie ta chwila czyjejś odwagi i odpowiedzialności, by sięgnąć po telefon i zawiadomić odpowiednie służby. Można to zrobić nawet anonimowo” – podkreśla Sajkowska.

Fundacja chce zachęcić społeczeństwo do zawiadamiania policji o niepokojących zdarzeniach związanych z krzywdzeniem za pośrednictwem numeru alarmowego 112. Oprócz tego na stronie internetowej fundacji można odnaleźć instrukcję dotyczącą reagowania na przemoc wobec dzieci.

Kampania „Za drzwiami” jest polską wersją akcji „Behind the door”, przygotowanej przez chorwacką agencję Degordian we współpracy z zagrzebiańskim Centrum Ochrony Dzieci i Młodzieży (Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba) oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Chorwacji. Ze względu na uniwersalny wymiar przekazu organizatorzy zdecydowali się udostępnić kampanię partnerom ze wszystkich krajów, w których trwa izolacja z powodu pandemii koronawirusa. (kd)