Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej z siedzibą przy ul. 6-go sierpnia 1/5 w Warszawie, oferuje swoją nieodpłatną pomoc mieszkańcom Warszawy będącym w sytuacji:

  • utraty, żałoby,
  • kryzysu rodzinnego i małżeńskiego,
  • zagrożenia samobójstwem,
  • oświadczenia przestępstwa,
  • wypadków i katastrof,
  • przemocy seksualnej,
  • przemocy w rodzinie.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w podanym linku