Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż wykaz miejsc, w których można uzyskać pomoc na terenie m.st. Warszawy w 2019 r. oraz oferta programów kierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie realizowanych w 2019 r. na terenie m.st. Warszawy dostępne są na stronie Urzędu m.st. Warszawy:  http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/przeciwdzialanie-przemocy/gdzie-znalezc-pomoc