W ramach projektu organizatorzy oferują szereg szkoleń w formie on-line, profesjonalną pomoc doradców oraz pakiet usług dodatkowych.
Projekt skierowany jest do:

  • Organizacji pozarządowych potrzebujących wsparcia w zakresie prawa, księgowości i/lub marketingu
  • Grup osób indywidualnych, zainteresowanych założeniem fundacji, stowarzyszenia lub innych podmiotów ekonomii społecznej
  • Podmiotów i instytucji z sektora publicznego pozarządowego oraz prywatnego, chętnych do nawiązania współpracy na zasadach partnerstwa lokalnego

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: www.mazowsze.3sektor.org lub pod nr telefonu: 22 637 25 38