Pierwsze świadczenia wychowawcze zostały przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 września 2017 r. Wnioski na kolejny okres trwający od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. należy składać od dnia 1 sierpnia 2017 r.

Złożone wnioski będą rozpatrywane w  Wydziale Spraw Społecznych i Świadczeń dla  Dzielnicy Wilanów,

tel. 22 443 49 43 do 44, 22 443 49 31 do 32, 22 443 49 56 do 58.

Pracownicy wydziału mogą prosić o poprawę, uzupełnienie dokumentów, wyjaśnienia.  

Na stronie: http://warszawarodzinna.um.warszawa.pl/program-500-w-warszawie zamieszczony jest wniosek oraz instrukcja, jak go wypełnić.

Wniosek znajduje się bezpośrednio pod adresem: http://warszawarodzinna.um.warszawa.pl/wypelnij-wniosek-500plus

Informacje dotyczące wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego znajdują się na stronach internetowych: www.mpips.gov.pl oraz www.mazowieckie.pl

Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego:

- Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej - 22 529 06 68
- Mazowiecki Urząd Wojewódzki - 22 695 71 22
- Urząd m.st. Warszawy – Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115.

Pod wskazanym niżej adresem znajdują się szczegółowe informacje dotyczące świadczenia wychowawczego wraz z danymi na tem dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku.

http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/sprawa-w-urzedzie/przyznanie-prawa-do-wiadczenia-wychowawczego