500 plus

Realizacja programu Rodzina 500+ w Warszawie

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice otrzymują świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. Z pomocy korzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. 500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie podlegająca egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia, przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł miesięcznie na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Więcej informacji www.wcpr.pl oraz na stronie: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Wniosek o świadczenie wychowawcze można składać osobiście w Urzędzie Dzielnicy Wilanów (pokój nr 18 na parterze, budynek B), a także za pośrednictwem Poczty Polskiej.

E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Szczegółowe informacje na temat składania wniosku on-line dostępne są na stronie:  http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/

Złożenie wniosku jest BEZPŁATNE.

Wnioski w wersji elektronicznej na kolejny okres trwający od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r. można składać już od dnia 1 lipca 2018 r.

Wnioski w wersji papierowej – od dnia 1 sierpnia 2018 r.

Złożone wnioski będą rozpatrywane w  Wydziale Spraw Społecznych i Świadczeń dla  Dzielnicy Wilanów,

tel. 22 443 49 43 do 44, 22 443 49 31 do 32, 22 443 49 56 do 58.

Pracownicy wydziału mogą prosić o poprawę, uzupełnienie dokumentów, wyjaśnienia.  

Na stronie: http://warszawarodzinna.um.warszawa.pl/program-500-w-warszawie zamieszczony jest wniosek oraz instrukcja, jak go wypełnić.

Wniosek znajduje się bezpośrednio pod adresem:

http://warszawarodzinna.um.warszawa.pl/wypelnij-wniosek-500plus

Informacje dotyczące wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego znajdują się na stronach internetowych: www.mpips.gov.pl oraz www.mazowieckie.pl

Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego:

- Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej - 22 529 06 68
- Mazowiecki Urząd Wojewódzki - 22 695 71 22
- Urząd m.st. Warszawy – Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115.

Pod wskazanym niżej adresem znajdują się szczegółowe informacje dotyczące świadczenia wychowawczego wraz z danymi na tem dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku.

http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/sprawa-w-urzedzie/przyznanie-prawa-do-wiadczenia-wychowawczego

Załączniki:
Download this file (druki_obowiazujace_w_2017_i_2018.zip)druki_obowiazujace_w_2017_i_2018.zip[ ]388 kB