W załączniku znajdą Państwo informacje Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej na temat wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2011/2012.